Przedszkole – Żółwiki

www.freevectorvip.com-2144

Marzec

 

I TYDZIEŃ – W MARCU JAK W GARNCU

 

02.03 (poniedziałek) WIELKI GARNEK POGODY – zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia; posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg; poznanie i rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”.

03.03 (wtorek) JAK SIĘ UBRAĆ? – zabawa dydaktyczna. Wyjaśnienie zwrotu ubierać się na cebulkę. Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.

04.03 (środa) SKĄD TEN DESZCZ?– Wędrówka kropelki – słuchanie opowiadania T. Kruczka. Rozmowa na temat obiegu wody w przyrodzie na podstawie opowiadania i ilustracji. Zabawa badawcza. Poznanie procesu powstawania deszczu. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.

05.03 (czwartek) KALENDARZ POGODY– zabawa dydaktyczna. Wyjaśnienie znaczenia określenia „kalendarz pogody”. Obserwacja pogody. Utrwalenie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk pogodowych. Zabawa naśladowcza według K. Sąsiadka. Ćwiczenie koncentracji.

06.03 (piątek) CIEPŁO – ZIMNO– słuchanie wiersza J. Kulmowej i rozmowa na temat jego treści. Co jest ciepłe, a co zimne?” – zabawa badawcza. Rozwijanie zmysłu dotyku. Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne.

 

II TYDZIEŃ – PORZĄDKI W OGRODZIE


09.03 (poniedziałek) PO ZIMIE W OGRODZIE
– obserwacje przyrodnicze podczas spaceru – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu; zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu. Pierwszy kwiat wiosny – słuchanie wiersza S. Kossuth.

10.03 (wtorek) OGRODNIKKwiatki-bratki – słuchanie fragmentu wiersza D. Gellner. Rozmowa na temat pracy ogrodnika, potrzebnych mu akcesoriów, inspirowana wierszem i obrazkiem. Zabawy matematyczno-ruchowe. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–5, dostrzeganie

regularności i kończenie rozpoczętego rytmu.

11.03 (środa) W NASZYM OGRÓDECZKUtego dnia stworzymy swój własny ogródek.

Bańkowe eksperymenty – warsztaty naukowe. Koszt warsztatów 20 zł . Opłatę proszę dokonywać w biurze przedszkola.

12.03 (czwartek) CEBULE I CEBULKI – Czytanie globalne wyrazu „cebula”. Zapoznanie z różnymi roślinami cebulkowymi. Oglądanie różnych cebul, wskazywanie różnic i podobieństw między nimi. Zapoznanie z pojęciem: sadzić. Tego dnia posadzimy w naszym ogródku cebulę.

13.03 (piątek) SZUKAMY WIOSNY– zabawy paluszkowe według K. Sąsiadka. Ćwiczenie motoryki małej. Pobudzanie wyobraźni dzieci. Utrwalenie nazw zwierząt zasypiających na zimę.

 

III TYDZIEŃ – WITAJ WIOSNO!

 

16.03 (poniedziałek) WIOSENNE PĄCZKI – słuchanie wiersza J. Kulmowej. Rozmowa kierowana pytaniami na temat treści wiersza. zabawa sensoryczna. Rozumienie wieloznaczności określeń „kotki” i „pączki”. Zajęcia plastyczne. Teatrzyk „Przygody drwala Bartłomieja” godz. 9.00

17.03 (wtorek) WITAMY POWRACAJĄCE PTAKI – zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków zwiastujących wiosnę: jaskółki, bociana i skowronka. Rozpoznawanie głosów ptasich – zabawa słuchowa połączona z ćwiczeniem analizy sylabowej. Ptasie memory.

18.03 (środa) PIERWSZE KWIATY– rozpoznawanie wyglądu kwiatów wiosennych. Czytanie globalne wyrazów: krokus, hiacynt, tulipan. Łączenie nazwy z kwiatem. Ćwiczenie spostrzegawczości. Dostrzeganie różnic, uzupełnianie obrazka brakującymi elementami.

19.03 (czwartek) WITAJ, WIOSNO!– rozwiązywanie zagadek o wiośnie. Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie i zwyczajów związanych z nadejściem wiosny inspirowana wierszem i ilustracją. Zapoznanie dzieci z ludowym zwyczajem topienia marzanny. Zabawy ruchowe przy muzyce klasycznej.

20.03 (piątek) ZDROWIE NA WIOSNĘ – ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Wykonanie i degustacja zdrowych kanapek. Bal na powitanie wiosny.

IV TYDZIEŃ – ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 

23.03 (poniedziałek) W GOSPODARSTWIE– Trzy kurki – zabawa ruchowa przy popularnej piosence, ilustrowanie ruchem treści utworu. Posługiwanie się nazwami zwierząt: kogut, kura, kaczka, świnia, kot, pies, krowa. Wiązanie nazwy zwierzęcia z obrazkiem. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: kwi, kwa, hau, kra, ko.

24.03 (wtorek) DOMY ZWIERZĄT – słuchanie wiersza połączone z zabawą dydaktyczną. Dobieranie zwierząt do ich domów, podawanie nazw pomieszczeń, uzupełnianie rytmu.

25.03 (środa) ODGŁOSY Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA–zabawy muzyczno-ruchowa. Rozwijanie poczucia rytmu i prawidłowej reakcji na sygnały słowne i dźwiękowe. Zabawa podczas słuchania wiersza M. Strzałkowskiej – naśladowanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka

26.03 (czwartek) MAŁE I DUŻE ZWIERZĘTA– rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych. Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych; rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

27.03 (piątek) PRZYSMAKI ZWIERZĄT – nauka piosenki „Stary Donald farmę miał” połączona z zabawą naśladowczą. Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków. Ćwiczenie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, liczenia elementów w danym zbiorze.