Przedszkole – Żółwiki

www.freevectorvip.com-2144

Październik

 

 

Dary jesieni

01.10 (wtorek)
Kosz pełen warzyw – rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami i rozszerzanie słownika czynnego dzieci. Degustacja warzyw, przełamywanie lęku przed nowymi smakami. Nauka posługiwania się nożyczkami.

 

02.10 (środa)

Szaszłyki owocowe – rozpoznawanie wybranych owoców i podawanie ich nazw, wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się. Nauka piosenki „Pac gruszka do fartuszka”. Zabawy ruchowe wzmacniające mięśnie brzucha.

 

03.10 (czwartek)
Grzyby małe i duże – rozmowa na temat tekstu wiersza D. Gellner „Maślak”. Poszerzanie wiedzy o świecie przyrody, zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas zbierania grzybów (obecność i pomoc dorosłych). Zapoznanie z budową grzyba. Zabawy paluszkowe – przeliczanie w zakresie 1-3.

 

04.10 (piątek)

Kasztany i żołędzie – poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych – kasztanowiec i dąb oraz ich owoców. Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego i rozwijanie kreatywności. Wysłuchanie opowiadania T. Kruczka pt. „Spacer do parku”. Prosimy o przyniesienie do przedszkola żołędzi, kasztanów, kolorowych liści.

 

Dbamy o zdrowie

07.10 (poniedziałek)
Kolorowa piramida – utrwalanie zasad zdrowego żywienia, rozróżnianie potraw zdrowych i niezdrowych. Doskonalenie koordynacji wzrokowo ruchowej oraz ćwiczenia z koralikami usprawniające motorykę małą.

08.10 (wtorek)
U lekarza – wysłuchanie i rozmowa na temat wiersza J. Brzechwy pt. „Katar”, zabawy oddechowe, wdrażanie do prawidłowego postępowania w czasie kataru. Zapoznanie z pracą lekarza pediatry.

09.10 (środa)
W czym na spacer? – rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby, segregowanie ubrań ze względu na ich przydatność podczas określonej pogody. Zabawy ruchowe z elementem równowagi, kształtowanie umiejętności współpracy i nauka budowania relacji.

10.10 (czwartek)
Sałatka owocowa – wysłuchanie tekstu pt. „Sałatka i sąsiadka”, dostrzeżenie elementów humorystycznych w tekście. Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym , przeliczanie w zakresie 1-3, określanie ile jest elementów. Zabawy dowolne plasteliną.

11.10 (piątek) Każdy zuch lubi ruch – poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia, zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy integracyjne.

 

Jesień w parku i w lesie

14.10 (poniedziałek)
Jesień w parku – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku. Słuchanie wiersza T. Śliwiaka pt. „Idzie jesień” i rozmowa na temat utworu. Doskonalenie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw. Rozpoznawanie liści dębu i kasztanowca.

 

15.10 (wtorek)
Zapasy wiewiórki – liczenie w dostępnym zakresie, porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych. Zapoznanie z wyglądem i nazwami orzechów (włoski, laskowy). Wysłuchanie i rozmowa na temat wiersza pt. „Przed zimą”.

 

16.10 (środa)
Zwierzęta przygotowują się do zimy – zagadki słowne o zwierzętach, poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy. Zabawa ruchowa połączona z nauką wiersza J. Brzechwy pt. „ Dzik”, rozwijanie umiejętności uczenia się na pamięć oraz naśladowania gestem i ruchem treści wiersza

 

17.10 (czwartek).
Kolory jesieni – nauka piosenki pt. „Kolorowe listki” ćwiczenia kształtujące prawidłowy tor oddechowy, naśladowanie odgłosów wiatru. Nabywanie umiejętności słuchania piosenki oraz tworzenia do niej pracy plastycznej.

 

18.10 (piątek)
Jesień w lesie – „Chciałbym mieć szal” – teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego i rozmowa na temat utworu. „Idziemy do lasu” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych podczas zabaw ruchowych.

Zabawy na jesienne wieczory.
21.10 (poniedziałek)
Malujemy – oglądanie ilustracji przedstawiającej las jesienią, eksperymenty z farbami – zwrócenie uwagi na to w jaki sposób powstaje kolor pomarańczowy. Rozwijanie ciekawości i samodzielnego myślenia. Nauka rozpoznawania kolorów. Praca z Kartami Pracy – używanie określenia obok.

 

22.10 (wtorek)

Tańce-wygibańce – nauka słów piosenki „Misiowe tańce”, rozwijanie pamięci słuchowej oraz doskonalenie wyobraźni ruchowej poprze zabawę przy muzyce. Kształcenie poczucia rytmu. Zabawy logopedyczne rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych. Zabawa językowa z wykorzystaniem wiersza D. Gellnerowej pt. „Wiatr i chmurki”.

23.10 (środa)

Teatr Skrzat zaprasza na przedstawienie pt. Jak Marysia mała słonko złapać chciała. Start o godz. 9. Zajęcia o emocjach, ćwiczenie umiejętności wyrażania emocji towarzyszących złości i przebaczeniu/przepraszaniu. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pająk i muchy” – rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy i reagowania na sygnał. Suchanie i analiza treści utworu pt. „O Maćku, który był zły”.

 

24.10 (czwartek)

Teatrzyk kukiełkowy – wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem nauczyciela, próby odgrywania różnych cen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych). Koniki – zabawa ruchowa połączona z opowiadaniem (według M. Bogdanowicz), zabawa bieżna, kształtowanie umiejętności poruszania się bez potrącania innych.

 

25.10 (piątek)
Piłka Oli – zapoznanie z piosenką, nauka słów i melodii. Zestaw ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem piłek. Nauka łapania piłki.

 

Deszczowa pogoda

28.10 (poniedziałek)
Zła pogoda – zabawy ruchowe przy piosence. Zabawy rytmiczne słuchanie odgłosów deszczu, powtarzanie usłyszanego rytmu. Rozwijanie pamięci słuchowej oraz układania przedmiotów w sekwencje.

 

29.10 (wtorek)
Marsz dzieci – słuchanie piosenki i ilustrowanie jej ruchem, kształtowanie poczucia rytmu. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem ringo, z elementami skoku i równowagi. Opowieść ruchowa „Spacer po deszczu”.

30.10 (środa)
Deszcze pada – rozłóż parasol – zabawa ruchowa przy muzyce. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem jesiennych liści, kształtowanie prawidłowej techniki oddychania. Zabawy ortofoniczne – naśladowanie odgłosów przyrody podczas słuchania opowiadania o jesiennej pogodzie.

 

31.10 (czwartek)
Kałuża – zabawy ruchowe z szarfami. Ćwiczenie logicznego myślenia poprzez układanie rytmów. Ćwiczenia graficzne „Listki z moich dłoni”. Obrysowywanie wzorów odbitych na kartce.