Przedszkole – Pingwinki

Grudzień / Styczeń

 

V TYDZIEŃ

A PO ŚWIĘTACH.. ŻEGNAMY STARY ROK

28.12 (poniedziałek) – BAL LALEK.

Bal lalek – wysłuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej, kształcenie uwagi podczas słuchania opowiadania ilustrowanego dwiema lalkami
– pacynkami (sylwetami, kukiełkami itp.).Prosimy do tańca”– zabawa ruchowa. Pluszowy miś – kolorowanie obrazka z wykorzystaniem pasteli
Korale dla lalek–nawlekanie makaronu na sznurek, ćwiczenie koncentracji na wykonywaniu jednej czynności, doskonalenie precyzyjnego wykonywania ćwiczenia.

29.12 (wtorek) – KOLOROWE BALONY

Wykonanie pracy plastycznej; kształcenie umiejętności prawidłowego nabierania farby pędzlem, uwrażliwienie dzieci na barwę, rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci. Wolno – szybko– zabawy
i ćwiczenia na zmianę tempa w muzyce, utrwalenie pojęć: wolno, szybko. Zachęcanie do reagowania na sygnały. Zabawy z balonami ćwiczenia równowagi oraz ćwiczenia oddechowe.

30.12 (środa) – MASKI KARNAWAŁOWE

Maski karnawałowe – praca plastyczna; ozdabianie dekoracji; budzenie zadowolenia z samodzielnie wykonanej maski, wdrażanie do ukończenia pracy. Taniec w maskach – zabawa ruchowa przy muzyce.

31.12 (czwartek) – POŻEGNANIE STAREGO ROKU

Rozmowa z dziećmi na temat nocy sylwestrowej na podstawie opowiadania” 12 braci” . Podróż do roztańczonego Rio, wspólne zabawy przy muzyce.

 

Styczeń

I TYDZIEŃ – WITAMY NOWY ROK

 

04.01 (poniedziałek) Wspomnienie ubiegłego roku.

Podsumowanie ubiegłego roku. Rozmowa z dziećmi o tym, czego nauczyliśmy się w roku 2020 oraz jak się zmieniliśmy, oglądanie wspólnych zdjęć.
Po drabinie – zabawa ruchowa z elementem równowagi.

05.01 (wtorek) 4 Pory Roku.

Roczek – wysłuchanie fragmentu wiersza Cz. Janczarskiego. Poszerzanie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę, lato, jesień oraz zimę. Utrwalanie nazw pór roku. Kto wyżej – zabawa ruchowa z elementem skoku. 07.01 (czwartek) Zima dookoła.

Ćwiczenie słuchu oraz koncentracji uwagi. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek po głosie. słuchanie wiersza P. Siewiery-Kozłowskiej. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania. Wskazywanie ubrań, które chronią przed mrozem. Kółko pierwsze – ozdabianie kółka jako elementu stonogi.

08.01 (piątek) Kolorowe balony.

Kolorowe balony – praca z obrazkiem. Kształtowanie wyobraźni
i spostrzegawczości oraz logicznego myślenia. Kolorowanie obrazka według wzoru. Mieszanie kolorów podstawowych i tworzenie kolorów pochodnych. Ćwiczenia oddechowe z balonami . Zabawy ruchowe z elementami równowagi -wyścigi baloników.

 

II TYDZIEŃ – ZABAWY NA ŚNIEGU

11.01 (poniedziałek) Zima wokół nas.

Zima– wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji- -zachęcanie do wypowiadania się nt. cech charakterystycznych dla zimy Zima wokoło – praca z obrazkiem, utrwalanie znajomości nazw pór roku, wdrażanie do wyraźnego mówienia i wypowiadania się na temat obrazka. Płatki śniegu – wydzieranie
z białej kartki drobnych elementów-
-rozwijanie sprawności manualnych.

12.01 (wtorek) Bezpieczne zabawy na śniegu.

Zabawy zimowe – zabawy matematyczne do wiersza Doroty Kossakowskiej, zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabaw, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Dwa bałwanki – liczenie bałwanków, wyszukiwanie różnic, dorysowywanie brakujących elementów, kolorowanie rysunków.

13.01 (środa) Zabawy na śniegu.

Małe bałwanki – zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki Jolanty Kucharczyk, zapoznanie z różnymi zabawami ruchowymi na śniegu, wdrażanie do słuchania nauczycielki i sprawnego wykonywania poleceń.

Rzuty śnieżką – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celu. Próba opowiadania, co było przedtem, a co potem -rozwijanie logicznego myślenia przyczynowego

14.01 (czwartek) Lepimy bałwana.

Bałwankowa rodzina” – zabawa ze śpiewem do piosenki. Idziemy na górkę
– kolorowanie przedmiotów, które dziewczynka powinna zabrać ze sobą
– nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku
. Zabawy na śniegu – zabawy ruchowe z gazetami, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

15.01 (piątek) Pan bałwanek.

Bałwanek w słoiku – praca plastyczna ,lepienie bałwana (śnieg/plastelina/modelina/ masa solna itp.), zapoznanie z figurą przestrzenną– kulą,. Śniegowe bałwanki – zabawa ruchowo – naśladowcza. Moje ulubione bajeczki – słuchanie bajki wybranej przez dzieci lub nauczyciela– rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej Idziemy po śladach – zabawa ruchowa. Pingwinek– zabawa do piosenki -zachęcenie do udziału w zabawie muzycznej

 

III TYDZIEŃ MOJA RODZINA

18.01 (poniedziałek) Moja rodzina.

Jaka to figura? – układanie obrazków z figur geometrycznych– utrwalenie nazw figur geometrycznych. Rodzina – wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza „Moja rodzina”, ilustracji i własnych doświadczeń, kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi -zachęcanie do serdecznych zachowań wobec bliskich osób. Dzień – noc – zabawa ruchowa. Mozaikowe obrazki – układanie dowolnych obrazków oraz zachęcanie do opowiadania o nich. Koraliki – zabawa muzyczno – ruchowa. Moja rodzina– rysowanie kredkami – rozwijanie wyobraźni plastycznej

19.01 (wtorek) Mój dom.

Budujemy dom – przyklejanie powstałych z figur geometrycznych domów na kartkę, dorysowywanie drzew, trawy itp. Ćwiczenia gimnastyczne wg W. Sherborne, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Domy – zabawy konstrukcyjne -rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej. Dzieci do domu, dzieci na spacer – zabawa ruchowa. Przedszkole – drugi dom
– rysowanie autoportretu i przyklejanie na konturze przedszkola. W moim domu – zabawa tematyczna w kąciku lalek – doskonalenie umiejętności plastycznych -zwracanie uwagi na współdziałanie z rówieśnikami w zabawie

20.01 (środa) Bawimy się wesoło.

Drzewko szczęścia – wykonanie drzewka, przyklejanie serduszek
z „dziurkacza” do wyklejonego drzewka. Grozik – słuchanie piosenki, zapoznanie z zabawą ze śpiewem znaną babciom i dziadkom, rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej, sprawne tworzenie koła wiązanego.
Moja ulubiona zabawka – wypowiedzi dzieci –
doskonalenie wypowiadania się na określony temat

21.01 (czwartek) Dzień Babci.

Sen babci Ali – słuchanie opowiadania , rozmowa na temat opowiadania, kształcenie swobodnego wypowiadania się na dany temat. Czary – mary, czary – mary – zabawa ruchowa. Mam chusteczkę haftowaną – zabawa ruchowa ze śpiewem. Co należy do babci, a co do dziadka?” – nazywanie przedmiotów, łączenie przedmiotów z babcią lub dziadkiem, kolorowanie rysunków. Układanie puzzli i układanek geometrycznych. Wykonanie upominku dla Babci i Dziadka

22.01 (piątek) Dzień Dziadka.

Proszę, przepraszam, dziękuję – nauka wierszyka Bożeny Szuchalskiej. Zaczarowane pudełko” – zabawa poranna. – rozwijanie słuchu muzycznego
i poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie pamięci u dzieci.
Niespodzianka dla babci i dziadka –praca plastyczna, kolorowanie serduszek do ozdobienia sali, wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami. Tańczące chusteczki – zabawa ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów” z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego. Lustro – zabawa naśladowcza. Utrwalenie piosenek i wierszyków przygotowanych z okazji święta Babci i Dziadka

 

 

IV TYDZIEŃ COŚ Z NICZEGO

25.01 (poniedziałek) Makulatura.

Konfetti z makulatury – cięcie makulatury – zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy – nabywanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami. Zaczarowany obrazek – uzupełnianie rysunku poprzez wyklejankę. Przejdź przez tunel – zabawa ruchowa z elementem czworakowania – rozwijanie wyobraźni ruchowej. Gazetkowe opowieści
– opowieść ruchowa – rozwijanie wyobraźni poprzez wykorzystanie tzw. nieużytków w zabawie. Przejdź po dróżce – zabawa z elementem równowagi oraz zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego
.

26.01 (wtorek) Pudełka.

Lubię się bawić” – zabawa swobodna – wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu. Budujemy dom – konstruowanie z tekturowych pudełek o różnej wielkości. Mój instrument – wykonanie instrumentów- kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem odpadów. Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego – rozwijanie motoryki dużej i zaspokojenie potrzeby ruchu. Gniotki i ulepianki – swobodna ekspresja plastyczna z wykorzystaniem dowolnej masy plastycznej. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
– kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.

27.01 (środa) Guziki.

Przesuń guzik – zabawa sensoryczna – rozwijanie wrażliwości dotykowej. Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia narządów mowy. Guziki i guziczki – zabawa dydaktyczna – rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, rozwijanie matematycznego myślenia i szacowanie ilości „na oko”.

Dopasuj zwierzę – zagadki słuchowe – ćwiczenie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie i dobieranie obrazka do głosu zwierzęcia.

28.01 (czwartek) Tkanina i włóczka.

Lubię się bawić” – zabawa swobodna . „ Miękka układanka”– układanie obrazu ze skrawków kolorowych tekstyliów. Tańcowała nitka… – malowanie nitką – wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy, wzbogacanie doświadczeń plastycznych. Skrzynia pomysłów –zabawa kreatywna rozwijająca pomysłowość, wyobraźnię. Umiem grać, układać
– zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania i przestrzegania reguł

29.01 (piątek) Coś z niczego

Zabawa z rolką – zabawa rozwijająca wyobraźnię. Torebkowe baloniki
– ćwiczenia oddechowe. Gazetkowy świat – rysowanie i malowanie – rozwijanie wyobraźni i motoryki małej, kształtowanie pojęcia „recykling” Stonoga – praca plastyczna – rozwijanie motoryki małej. Stonoga – zabawa logorytmiczna – rozwijanie mowy.