Przedszkole – Pingwinki

Październik

 

 

I TYDZIEŃ – JESIEŃ W SADZIE

 

01.10 (czwartek) – Jabłka, śliwki, gruszki

Ile to jest? – zabawa matematyczna, przeliczanie owoców nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1- 2.„Wpadła gruszka do fartuszka” – nauka wiersza, przeliczanie w zakresie dwóch za pomocą liczebników głównych, porównywanie liczebności zbiorów na podstawie ilustracji. Koszyk z owocami – zabawa matematyczna, tworzenie zbiorów jabłek, gruszek i śliwek.

02.10 (piątek) – W sadzie

Jakie są owoce? – zabawa słowna. Gruszka – wypełnianie konturu za pomocą kulek z bibuły. Wykonanie wystawy prac dzieci. Zapoznanie z pracami jesiennymi w sadzie (zbieranie owoców, osłona drzew). Jabłko, gruszka – zabawy ortofoniczne –gimnastyka buzi i języka Wiatr w sadzie – ćwiczenia oddechowe. Rysujemy owoce – zabawy grafomotoryczne nauka rysowania owoców Owocowe soki – ćwiczenia gramatyczne, nazywanie owoców, z których zrobione zostały soki. Zabawy sensoryczne – rozpoznawanie owoców za pomocą różnych zmysłów (wzroku, dotyku, smaku) – poszerzanie zasobu słownika. Zabawa ruchowa na krzesełkachII Tydzień JESIEŃ W OGRODZIE

05.10 (poniedziałek) – Warzywa z mojego ogrodu

Warzywa – układanie obrazków warzyw pociętych na 2,3 i 4 elementy.

Buraczek, buraczek miał czerwony fraczek” – zabawa ze śpiewem.Co to za warzywo? – rozpoznawanie nazw warzyw po opisie słownym, pokazywanie na obrazku lub w kąciku przyrody, rozróżnianie i nazywanie wybranych warzyw za pomocą różnych zmysłów. Burak – kolorowanie i ozdabianie obrazka wg  własnego pomysłu, próby nie wychodzenia za linię stemplowanie warzywmi.


06.10 (wtorek) – Wesołe warzywa

Wykopki” – opowieść ruchowa. Słuchanie wierszy J. Brzechwy o warzywach, zapamiętywanie nazw warzyw. Zabawy plasteliną – lepienie warzyw, usprawnianie ręki. Zabawy dowolne w małych zespołach.

07.10 (środa) – Warzywa.

Wrzuć do koszyka Zabawy ruchowe z elementem rzutu ,chwytu i celu z piłeczkami.Idą dzieci do przedszkola zabawa inscenizowana do piosenki, przedstawienie treści piosenki, doskonalenie wyczucia przestrzeni i poczucia rytmu. Zabawy matematyczne co jest większe a co mniejsze ?, co jest cięższe a co lżejsze ? porównywanie warzyw , zabawy z wagą i metrem

08.10 (czwartek) – Na straganie.

Teatrzyk sylwet do wiersza Na straganie J.Brzechwy

Wykonywanie kukiełek z przyniesionych warzyw. W tym dniu prosimy aby każde z dzieci przyniosło jedno warzywo

09.10 (piątek) – Czego dowiedzieliśmy się o warzywach?

Jakie lubimy jeść warzywa i dlaczego? – rozmowy w kąciku przyrody Kolory i kształty warzyw – lepienie z masy solnej, zwrócenie uwagi na kolor i kształt warzywa, ćw. słownikowe – okrągły, podłużny, zapoznanie z pojęciem ,,zapasy”.Co możemy zrobić z warzyw? rozmowa z dziećmi na określony temat, nazywanie przetworów /ogórki kiszone, korniszony, kapusta, kiszona, sałatka itp.
Półki z przetworami – segregowanie przetworów, układanie słoików na półki, przeliczanie.III TYDZIEŃ – KOLORY WOKÓŁ NAS

12.10(poniedziałek) – Przygoda z kolorami.

Pokaż kolor – praca z obrazkiem ćwiczenie uwagi i spostrzegawczości.

Kolorowa wyliczanka – zabawa ruchowa z wyliczanką – wdrążanie do słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie znajomości kolorów. Doświadczenia z kolorami nauka łączenia i mieszania barw .Mój ręcznik – kolorowanie pasków – ozdabianie kredkami według własnego pomysłu.

13.10 (wtorek) – Gramy w kolory

Fruwające paski – ćwiczenia oddechowe z paskami krepiny – usprawnianie narządów artykulacyjnych.Gramy w kolory – zabawa dydaktyczna – kształtowanie umiejętności różnicowania przedmiotów w kolorach podstawowych, nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo. Kolorowa wyliczanka – nauka rymowanki wyliczanki.

14.10(środa) – Czy kolory mogą być smutne lub wesołe?

Wesołe ptaszki ozdabianie sylwet kolorowymi piórkami , nauka ciecia nożyczkami – utrwalanie nazw kolorów.Jak tańczymy z wesołymi kolorami / smutnymi kolorami – słuchanie muzyki i improwizacje ruchowe – wyrabianie umiejętności swobodnego poruszania się bez potrącania innych.

15.10 (czwartek) – Czy kolory są potrzebne?

Po co są kolory? – rozmowa w oparciu o rymowankę – wzbogacanie zasobu słownictwa; nabywanie orientacji w przestrzeni, rozwijanie uwagi
i spostrzegawczości.
Zabawy z kolorami – ćwiczenia oddechowe – wydłużanie fazy oddechu. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Praca plastyczna Kolorowe parasolki –malujemy farbami techniką „mokre w mokre „

16.10 (piątek) – Kolory wokół nas.

Lubię kolor… – wypowiedzi dzieci.Siedem kolorów tęczy utrwalanie znajomości kolorów. Moja kolorowa rączka – praca plastyczna; wzbogacanie doświadczeń plastycznych; nazywanie przez dziecko koloru, który wykorzystuje do malowania rączki. Bardzo wszystkim jest wesoło, gdy czerwony (zielony itd.) krąży wkoło -zabawa ruchowa z melorecytacją.Kolorowe niteczki – rysowanie wieloma kredkami jednocześnie.IV TYDZIEŃ – JESIEŃ W PARKU

19.10 (poniedziałek) – Drzewa liściaste

Kolorowe liście – próby segregowania liści: klonu, kasztanowca i dębu wg kształtu. „Jesienne liście” słuchanie i omawianie wiersza  Anny Bajer, omówienie wyglądu drzew, kształtu liści oraz ich owoców. Próba nauki wiersza na pamięć. Zdmuchnij listek ze stolika – ćw. oddechowe. Kalkomania zabawy graficzne z liśćmi

(wtorek) – Drzewa iglaste

Igiełki – wyszukiwanie wśród różnych obrazków przedstawiających przedmioty oraz zwierzęta posiadających igły (igła z nitką do szycia, jeż, gałązka sosny i świerku).Kto nazbiera najwięcej szyszek – zabawa matematyczna , tworzenie zbiorów równolicznych

(środa) – W parku

Połącz w pary nazywanie drzew, łączenie owoców z właściwym liściem, kolorowanie wybranego liścia.Mały przedszkolak – nauka piosenki Jolanty Kucharczyk, zbiorowy śpiew dzieci, Zabawy naśladowcze i ortofoniczne – naśladowanie ruchem tekstu piosenki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Rzut kasztanem do kosz – zabawa ruchowa z elementem rzutu. Rozmowy na temat darów jesieni nazywanie ich (szyszki, kasztany, żołędzie). Układnie kasztanowych węży

22.10 (czwartek) – Poznajemy Panią Wiewiórkę .

Poznanie Wiewiórki – wysłuchanie opowiadania” Ruda kitka” p zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa Wiewióreczka Basia ćwiczenia skoku i równowagi Odgłosy leśnych zwierząt – ćwiczenia ortofoniczne. Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk -Kolczyńskiej nauka przeliczania i porównywania do 4 . Wyścigi orzechów ćwiczenia paluszków .

23.10 (piątek) –Poznajemy Pana Jeża

Zabawy integracyjne z elementami naśladowczymi- Jeż . Rozwiązywanie zagadek obrazkowych rozpoznawanie zwierząt mieszkających w parku. Praca plastyczna Jeżyk wyklejanie wycinanie . Zabawy z cyklu gimnastka buzi i języka Jesienny wiatr.V tydzień JESIENNA POGODA

26.10 (poniedziałek ) – Ubieramy się ciepło

Ubieranie się – wspólne nauka ubierania z dziećmi w szatni

Znajdź ubranie” – rozwijanie spostrzegawczości u dzieci Ubrania – rozmowa z dziećmi na temat jesiennych ubrań. Zła pogoda – zabawy ruchowe przy piosence. Zabawy rytmiczne słuchanie odgłosów deszczu, powtarzanie usłyszanego rytmu. Rozwijanie pamięci słuchowej oraz układania przedmiotów w sekwencje

27.10 (wtorek) –Deszczowa pogoda
Deszcz pada – rozłóż parasol – zabawa ruchowa przy muzyce. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem jesiennych liści, kształtowanie prawidłowej techniki oddychania. Zabawy ortofoniczne – naśladowanie odgłosów przyrody podczas słuchania opowiadania o jesiennej pogodzie. Praca plastyczna deszczowa chmurka

28.10 (środa) – Zabawy w deszczu

Kałuża – zabawy ruchowe z szarfami. Ćwiczenie logicznego myślenia poprzez układanie rytmów. Ćwiczenia graficzne „Listki z moich dłoni”. Obrysowywanie wzorów odbitych na kartce. Kopiec z liści – ćwiczenie motoryki małej. Nauka piosenki „Zła pogoda”. Kalosze szczęścia praca plastyczna

29.10 (czwartek) – Na jesiennym spacerze

W czym na spacer? – rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby, segregowanie ubrań ze względu na ich przydatność podczas określonej pogody. Zabawy ruchowe z elementem równowagi, kształtowanie umiejętności współpracy i nauka budowania relacji.

30.10 (piątek) – Zbieramy jesienne skarby- rozpoznawanie jesiennych skarbów na podstawie zagadek słownych, poszerzanie wiedzy dzieci n temat środowiska przyrodniczego. Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze- zajęcia matematyczne. Wykonywanie kasztanowych i orzechowych myszek .