Przedszkole – Biedronki

Wrzesień

 

Tydzień pierwszy POZNAJMY SIĘ!

01.09 (piątek) O to ja, przedszkolak – zabawy integracyjne utrwalające imiona wszystkich dzieci w grupie. Słuchanie opowiadania pt. „Przedszkolna pocieszajka” oraz rozmowa na temat treści opowiadania. Zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność tworzenia zdań i opowiadania o sobie innym. Zabawy ruchowe przy muzyce. Wspólne zabawy dramowe utrwalające sposoby przywitania się
w różnych sytuacjach.

04.09 (poniedziałek) Pierwsze dni przedszkola – Słuchanie opowiadania „Żeby było wesoło”, zabawa integrująca grupę „Iskierka przyjaźni”. Zabawy ruchowe.

05.09 (wtorek) Nasze zabawy – zabawa paluszkowa do wiersza „Bawiły, bawiły się dzieci” – rozwijanie motoryki małej. Gimnastyka buzi i języka „ Głowa, ramiona, kolana … „ utrwalanie schematu ciała . Zabawy orientacyjno -porządkowe „Szukamy pary”, „Kolorowe piłki”

06.09 (środa) Nasze miejsce w przedszkolu – zabawy detektywistyczne utrwalające rozkład pomieszczeń w przedszkolu. Zabawa porządkowa mająca na celu zapoznanie dzieci z kącikami tematycznymi w sali. Zagadki słuchowe z elementem przeliczania. Rozwiązywanie zadań rozwijających umiejętności matematyczne.

07.09 (czwartek) Nasze Zasady – ustalenie grupowego kodeksu przedszkolaka. Rozmowa na temat piosenki pt. „Bo w przedszkolu”. Wspólne zabawy przy piosence połączone z ćwiczeniami artykulacyjnymi. Zabawa dydaktyczna utrwalająca grupowe zasady. 

08.09 (piątek) Razem w przedszkolu – praca plastyczna „Mój portret”. Ćwiczenia w schemacie własnego ciała. Ćwiczenia
z elementami Metody Ruchu Rozwijającego  V. Sherborne

 

 

Tydzień drugi W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

11.09 (poniedziałek) Pracownicy przedszkola – zabawa dramowa mająca na celu zapoznanie dzieci z zawodem nauczyciela. Wprowadzenie do tematu tygodnia po przez zapoznanie dzieci
z opowiadaniem pt. „Przedszkolne zakamarki”. Wspólne zabawy ruchowe. Zadania mające na celu doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

12.09 (wtorek) Ciekawe miejsca w przedszkolu – zabawy ruchowe połączone z zabawą „ciepło-zimno”. Zabawa ruchowa do treści utworu „Karuzela”. Zabawy ruchowe utrwalające kierunki oraz orientację
w schemacie ciała.   9.00 Kino sferyczne

13.09 (środa) W naszej Łazieńce – zabawy sensoryczne. Zabawy matematyczne utrwalające znajomość liczebników porządkowych. Zabawy z wodą ćwiczące uważność. Zabawa badawcza wyjaśniająca dzieciom potrzebę korzystania z mydła podczas mycia rąk.

14.09 (czwartek) Ciekawe zabawki – zabawa z muzyką klasyczną „Promenade” L.Anderson. Zabawa z chustą animacyjną „Kolory”. Zabawy językowe w kole. Wspólne zabawy mające na celu integrację grupy.

15.09 (piątek) Międzynarodowy Dzień Kropki – zabawy rozwijające wyobraźnie. Słuchanie opowiadania „Kropka”.

W miarę możliwości niech dzieci przyjdą ubrane w kropki J

 

Tydzień trzeci JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI

 

18.09 (poniedziałek) Dobre maniery – Zabawy ruchowe utrwalające „magiczne słowa”. Wprowadzenie do tematu tygodnia po przez zapoznanie dzieci z opowiadaniem pt. „Kto lubi cytryny?”

19.09 (wtorek) Moje koleżanki i moi koledzy – zabawy integracyjne w kole. Wspólne tworzenie grupowego plakatu z przyniesionych przez dzieci materiałów. Zabawy matematyczne.

W miarę możliwości proszę  aby każde dziecko przyniosło swoją fotografię , zrobimy plakat z użyciem naszych zdjęć J

20.09 (środa) Nasze wspólne sprawy – Opowieść ruchowa doskonalące umiejętność słuchania i wykonywania ćwiczeń wg. instrukcji słownej do utworu „Dziwny pies”

Tego dnia świętujemy DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA J

21.09 (czwartek) Każdy inny, wszyscy potrzebni – nauka piosenki pt. „Każdy lubi coś innego”. Zabawy rytmiczne do piosenki. Rozmowy na temat różnic pomiędzy ludźmi. Wspólne zabawy mające na celu wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie.

22.09 (piątek) Jesteśmy grupą – zabawy sensoryczne z użyciem ryżu. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem ilustracji polegająca na kształtowaniu umiejętności określania cech poszczególnych osób oraz doskonaleniu umiejętności tworzenia zdań do obrazka. 

 

Tydzień czwarty JESIEŃ W SADZIE

 

25.09 (poniedziałek) Jesienne zbiory – Wprowadzenie do tematu tygodnia po przez zapoznanie dzieci z opowiadaniem pt. „ Kolczasty mieszkaniec sadu” – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Zabawa wspomagająca koncentrację uwagi. Zabawy językowe.

26.09 (wtorek) Owoce – zabawy orientacyjno-porządkowe. Zabawa ruchowa z elementem przeliczania „Dwa jabłka”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy z magicznym workiem sensorycznym

27.09 (środa) Drzewa w sadzie – opowieść ruchowa o drzewkach owocowych. Zabawy utrwalające nazwy drzew jakie można zobaczyć w sadzie. Wspólne zabawy z chustą animacyjną.

28.09 (czwartek) W spiżarni – nauka piosenki ”Jesienna wyliczanka” – zabawy utrwalające tekst piosenki. Zajęcia dydaktyczne uświadamiające dzieciom czym jest spiżarnia, po co robimy przetwory oraz kto oprócz ludzi robi zapasy na zimę. Degustacja przetworów ze spiżarni.

29.09 (piątek) Robimy przetwory – zabawy i zagadki  językowe. Wykonanie pracy plastycznej – stemplowanie owoców. Zabawa matematyczno- ruchowa doskonaląca umiejętność przeliczania. Zagadki wzrokowe i dotykowe rozpoznawanie owoców i warzyw po charakterystycznych cechach.