Przedszkole – Biedronki

Październik

 

28.09 (środa) DBAM O HIGIENĘWąż czyścioszek – zagadki, uwrażliwianie zmysłu dotyku, rozpoznawanie kształtu i faktury poprzez dotyk.„Piana mydlana” – ćwiczenie oddechowe, doskonalenie prawidłowego toru oddechowego. „Kotki czyścioszki” – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.„A kto to, a co to?” – zabawy logopedyczne, eksperymentowanie z językiem polskim.

 

29. 09 (czwartek) – MOJA BUZIA„Echo” – ćwiczenie słuchowe, regulowanie natężenia głosu, rozumienie pojęć: głośno, cicho, ciszej.„Moja buzia” – wskazywanie i podawanie nazw części twarzy, rozwijanie świadomości własnego ciała.„Sowa sprząta swoje mieszkanie” – rozumienie poleceń, usprawnianie narządów mowy.

 

30. 09 (piątek) – DBAM O PORZĄDEK – „Kolory” – wskazywanie i podawanie nazw kolorów podstawowych, zabawy eksperymentalne z kolorami. „Czysta sala” – aktywny udział w sprzątaniu sali.„Samochody” – zabawa bieżna, rozumienie pojęć: szybko, wolno. DZIEŃ CHŁOPAKAZabawa muzyczna oraz wręczenie dyplomów dla chłopców.

 

W tym dniu odwiedzi nas również Teatr Stańczyk z przedstawieniem pt.,,Gąsienica Matylda, czyli co w trawie piszczy”. Początek godzina 9.30.

 

 

3.10. (poniedziałek) WARZYWA – „Warzywny galimatias” – zajęcia o emocjach. Rozbudzanie ciekawości, pobudzanie zmysłu dotyku, utrwalanie wiedzy na temat nazw warzyw oraz ich wyglądu, określanie własnych odczuć na temat smaku, rozwijanie spostrzegawczości. „Kosz pełen warzyw” – rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych warzyw, degustacja. Kolorowanie ograniczonej powierzchni, budowanie zdań opisujących.

 

4.10(wtorek) OWOCE –Szaszłyki owocowe” – samodzielne przygotowywanie 2 śniadania. „Pac gruszka do fartuszka” – nauka piosenki. ilustracja ruchowa. „Powiedz, jaki to owoc?”, „W sadzie”– zabawy ruchowe.

 

5.10  (środa) GRZYBY MAŁE I DUŻE – „Jesienna pogoda” – zabawy ortofoniczne. Maślak – rozmowa na temat tekstu wiersza D. Gellner. „Świat grzybów” – poszerzanie wiedzy o świecie przyrody. „Grzybki z plasteliny”– usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną. „Grzybobranie”– zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał. Grzybki – zabawa paluszkowa, przeliczanie w zakresie 1–3.

 

6.10 (czwartek) KASZTANY I ŻOŁĘDZIE – „Jesienna drzewa”– poszerzanie wiedzy przyrodniczej. Spacer do parku –słuchanie opowiadania T. Kruczka. Żołędzie – zabawa ruchowa przy piosence. „Jesienne obrazki” – działania kreatywne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne. „Rowerem do parku” – ćwiczenie mięśni brzucha. „Zabawy z kasztanami” – usprawnianie dłoni, ćwiczenia małej motoryki, określanie liczebności. DZIEŃ BORSUKA – zagadki słuchowe, wykonanie pracy plastycznej.

7.10  (piątek) KORALE Z JARZĘBINY – „Jesienne drzewa” – poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców. Zabawy rozwijające sprawność fizyczną. Jarzębina – poszerzanie wiedzy na temat świata przyrody. w oparciu o wiersz H. Badury, utrwalanie wcześniej zdobytych informacji.

 

II TYDZIEŃ – DBAMY O ZDROWIE

10.10 (poniedziałek) KOLOROWA PIRAMIDA – „Co to jest?” – zabawa sensoryczna, utrwalanie wiedzy dotyczącej jesiennych darów, zachęcanie do tworzenia rozbudowanych wypowiedzi. Pac gruszka do fartuszka.- wspólne śpiewanie piosenki .„Tor przeszkód” – zabawy ruchowe, wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej.

11.10 (wtorek) U LEKARZA – Dlaczego ziewa hipopotam? – usprawnianie artykulatorów (warg), zapobieganie mowie bełkotliwej. Katar – zapoznanie z wierszem J. Brzechwy, zabawy oddechowe, wdrażanie do prawidłowego postępowania w czasie kataru. „Pani doktor” – zapoznanie z pracą lekarza pediatry. Kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza. „Miś u lekarza” – zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim. DZIEŃ DZIEWCZYNEK – wspólne zabawy integracyjne, rozdanie medali dla Biedronkowych dziewczynek. W tym dniu odwiedzą nas Strażnicy Miejscy , dowiemy się jak bezpiecznie poruszać się po mieście

12.1O (środa) W CZYM NA SPACER – Kipi kasza, kipi groch – zabawa logorytmiczna, wyrabianie rytmiczności. „Czego to cień?” – doskonalenie percepcji wzrokowej, segregowanie ubrań ze względu na ich przydatność podczas określonej pogody. „Posegreguj ubrania” – rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby. Klasyfikacja ubrań. Praca z planszą demonstacyjną – rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, usprawnianie małej motoryki podczas kolorowania.

13.10 (czwartek) SAŁATKA OWOCOWA – Sąsiadka i sałatka – dostrzeganie elementów humorystycznych w tekście, wdrażanie do spożywania warzyw, rozpoznawanie warzyw przetworzonych. „Ile owoców w fartuszku?” – podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym. „Sklep z owocami” – przeliczanie w zakresie 1–3. Określanie, ile jest elementów. „Ile owoców w fartuszku?” – podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym. „Sklep z owocami” – przeliczanie w zakresie 1–3. Określanie, ile jest elementów.

14.10 (piątek) KAŻDY ZUCH LUBI RUCH – „Kartka” – twórcze działania ruchowe, zachęcanie do naśladowania, tworzenia nowych form ruchowych. Pac gruszka do fartuszka – zabawa logorytmiczna do tekstu i muzyki. Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie sprawności fizycznej oraz motoryki dużej. „Kolorowe owoce” – kolorowanie dużej powierzchni, ćwiczenia rozmachowe rąk, zapełnianie kolorem. DZIEŃ NAUCZYCIELA – praca z planszą dydaktyczną, zapoznanie z zawodem nauczyciela, swobodne wypowiedzi dzieci.

 

III TYDZIEŃ – JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

17.10 (poniedziałek) JESIEŃ W PARKU – „Jesień w parku” – zabawa dydaktyczna. „Co to za liść?” – zabawa dydaktyczna. Oglądanie liści, zwrócenie uwagi na ich kształt, fakturę i wielkość. „Lecą listki z drzew” – zabawa ruchowa. Idzie jesień – słuchanie wiersza T. Śliwiaka, rozmowa na temat utworu. „Deszczyk pada-rozłóż parasol” – zabawa ruchowa przy muzyce. ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK – powtórzenie etapów mycia rąk, wytworzenie własnych mydełek.

18.10 (wtorek) ZAPASY WIEWIÓRKIOrzeszki wiewiórki” – zabawa połączona z nauką wyliczanki. Przed zimą – zapoznanie z wierszem A. Łady-Grodzickiej. Pan Majewski – próby zapamiętania wyliczanki i stosowania jej w zabawie. „Orzeszki wiewiórki”– zabawa ruchowo-naśladowcza. Praca z orzechami – doskonalenie liczenia w zakresie 1-3, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ – zapoznanie ze specyfiką zawodu listonosza oraz pracą na poczcie.

19.10 (środa) ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIE DO ZIMY „O jakim zwierzątku mówię?”– zagadki słowne, wiązanie opisu słownego z obrazkiem, rozbudzanie zainteresowania przyrodą. Jesień w lesie, Spotkanie w lesie – słuchanie fragmentów opowiadań B. Formy. Wyjaśnienie pojęcia gwara, utrwalenie określenia zapasy na zimę. Rozmowa na temat przeczytanego opowiadania. „Przysmaki zwierząt”– zabawa ruchowa. Domy zwierząt” – zabawa dydaktyczna.

20.10 (czwartek) KOLORY JESIENI Kolorowe listki-zapoznanie z piosenką , nauka słów i melodii. Wycieczka do parku, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku, zebranie liści i zrobienie z nich kolorowych bukietów. „Muzyka w parku” – zabawa ortofoniczna, ćwiczenia kształtujący prawidłowy tor oddechowy, naśladowanie odgłosów wiatru-wypowiadanie głoski sz.

21.10 (piątek) JESIEŃ W LESIE „Kolorowy liść” – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej. Chciałabym mieć szal – teatrzyk sylwet na podstawie utworu T. Fiutowskiej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego. Rozmowa kierowana na temat przedstawionego przez nauczyciela teatrzyku.

 

TYDZIEŃ IV – ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

24.10 (poniedziałek) MALUJEMYKolorowe listki – przypomnienie piosenki, utrwalenie słów i melodii. „Co jesień w lesie przyniesie?” – oglądanie ilustracji przedstawiającej las jesienią. „Zbieramy grzyby” – zabawa muzyczna, zachęcanie dzieci do uczestniczenia w grupowych zabawach ruchowych. „Jesienne kolory, czyli jak powstaje kolor pomarańczowy” – wykonanie przez dzieci eksperymentu, rozwijanie ciekawości, samodzielnego myślenia, nauka rozpoznawania kolorów.

25.10 (wtorek).. DZIEŃ KUNDELKA – wykonanie pracy plastycznej.

W dniu dzisiejszym odwiedzi nas Krakowski Teatr Bajka z przedstawieniem pt.,,O chłopcu,który kierował się sercem”. Początek spektaklu o godz. 9.30

26.10 (środa) PLASTELINOWE CIASTECZKAIdzie, idzie” – aktywność ruchowa połączona z masażem, rozwijanie umiejętności recytowania krótkich rytmicznych wierszyków. „Plastelinowe ciasteczka” – zajęcia o emocjach, ćwiczenie umiejętności wyrażania emocji towarzyszących złości i przebaczeniu / przepraszaniu. „Pająk i muchy” – zabawa orientacyjno-porządkowa, rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy i reagowania na sygnał.

27.10 (czwartek) – TAŃCE – WYBIGAŃCE – Misiowe tańce – nauka słów piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej. Zabawy logopedyczne – ćwiczenia rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych. Wiatr i chmurki – zabawa językowa z wykorzystaniem wiersza D. Gellner, kształtowanie umiejętności dostrzegania zmiany tempa i wysokości dźwięku

28.10 (piątek) – ZABAWY Z PIŁKĄ – „Taniec liści” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Piłka Oli – zapoznanie z piosenką, nauka słów i melodii. „Drzewa na wietrze” – ćwiczenia ruchowo.Karuzela – zabawa tradycyjna. Nauka łapania piłki rzucanej przez nauczyciela.