Przedszkole – Wiewiórki

wiewiorka-GALLERY_MAI2-38685

Październik 

 Dary jesieni

1.10.2019r.(Wtorek)- „Warzywa”- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, przeliczanie sylab w słowie, przeliczanie słów w zdaniach, nazywanie warzyw rosnących w Polsce i innych rejonach świata. „Pomidor”-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu, ćwiczenie umiejętności nazywania i wyrażania słowami swoich uczuć.

2.10.2019r. (Środa) -„Owoce”- doskonalenie umiejętności układania rytmów, uzupełnianie brakujących miejsc w rytmie. „Kończymy zdania”-rozwijanie zdolności wypowiadania się publicznie, poszerzanie słownika czynnego dzieci o przymiotniki i porównania związane z tematyką.

3.10.2019r.(Czwartek)- „Kasztany, żołędzie, jarzębina”- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści. „Leśnie zwierzęta”-doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie sprawności małej motoryki, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci.

4.10.2019r. (Piątek) „Przetwory”- doskonalenie umiejętności określania przeznaczenia owoców i grzybów, ćwiczenie sprawności ruchowej, prawidłowej reakcji na sygnał. „ Jak zrobić ogórki kiszone”-zabawa badawcza. Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji.

Dbamy o zdrowie

7.10.2019r.(Poniedziałek)-„Trudne zakupy”-doskonalenie pamięci i percepcji słuchowej, kształtowanie umiejętności skupienia i utrzymania uwagi na ścisłe określonych zadaniach. „Dla każdego cos zdrowego ”-słuchanie wiersza S. Karaszewskiego. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej.

8.10.2019r.(Wtorek)- „Kto, tak jak ja..”-zabawa integracyjna. „Wiemy co jest zdrowe”-rozwiązywanie zagadek obrazkowych. „Bieg z przeszkodami”-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej.

9.10.2019r. (Środa)- „Jesień”- doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie logicznego myślenia. „Jak ubieramy się wiosną, latem, jesienią, zimą”- rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie mięśni nadgarstka i palców., rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiadania się na dany temat.

10.10.2019r.(Czwartek)- „Chory pan Języczek”- ćwiczenia logopedyczne. „Choroby i leczenie”- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na wybrany temat, rozwijanie słownika czynnego dzieci. „Poznajemy dwójkę”-wprowadzenie liczny dwa w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

11.10.2019r. (Piątek)-„Zęby”- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu wiersza M. Strzałkowskiej, rozwijanie percepcji słuchowej. „Nieprzyjaciele zębów”-rozwijanie umiejętności prowadzenia zabaw badawczych, doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Jesienią w parku i lesie

14.10.2019r.(Poniedziałek)- „I jak igła”-doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa igła, przeliczanie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. „Jeż, który spał”- słuchanie wiersza Jana Brzechwy, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na jego temat.

15.10.2019r.(Wtorek)- „Skarby znalezione w parku”- nazywanie i klasyfikowanie materiałów zebranych podczas wycieczki. „Leśne Ludki”-rozwijanie aktywności i wyobraźni plastycznej, ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy.

16.10.2019r. (Środa)- „Dlaczego drzewa gubią liście ?”- rozwijanie mowy i myślenia, poszerzanie wiadomości o zmianach w przyrodzie. „Igły i igiełki”- ćwiczenie umiejętności rozpoznawania liter: o, a, i, doskonalenie słuchu fonematycznego.

17.10.2019r.(Czwartek)- „Jarzębina”-usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie poczucia rytmu, rytmizacji tekstu, rozwijanie umiejętności muzycznych i rytmicznych. „Kolorowe liście”-rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy.

18.10.2019r. (Piątek)- „Zapasy na zimę”-słuchanie wiersza Wandy Grodzińskiej. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści. „Kto co lubi”- rozwijanie umiejętności teatralnych.

Zabawy na jesienne wieczory

21.10.2019r.(Poniedziałek)- „E jak ekran”- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa ekran, przelicznie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

22.10.2019r.(Wtorek)- „Jakie znamy instrumenty ?”-doskonalenie umiejętności wyrażania ruchem gry na instrumencie, poszerzanie słownictwa czynnego. „Ja jestem muzykantem”- rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności odtwarzania gestów , ruchów.

23.10.2019r. (Środa)- ” Jak powstaje film?” Rozmowa na temat procesu powstawania filmu. Poszerzenie słownika czynnego dziecka o pojęcia: reżyser, operator kamery, dźwiękowiec, rekwizyty, charakteryzator, aktor dekoracja. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej. ” Plan filmowy” – zabawa dramowa, przygotowanie krótkich scenach filmowych.

24.10.2019r.(Czwartek)-„Po co jest teatr?”- słuchanie wiersza Joanny Kulmowej, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej. „Lustrzane odbicie „- ćwiczenie umiejętności interpretowania ruchem emocji i zjawisk, rozwijanie wrażliwości, współpracy.

25.10.2019r. (Piątek)-„Zabawy językowe”- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. „Rymory”- tworzenie rymowanego memory, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Jesienne wspomnienia

28.10.2019r.(Poniedziałek)-„Jadą goście” – wdrożenie dzieci do uważnego słuchania wiersza M. Olechowskiej, rozmowa na temat treści wiersza, poszerzenie słownika czynnego dzieci. „M jak mapa”- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głosowej słowa mapa przeliczanie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wprowadzenie litery m, M.

29.10.2019r.(Wtorek)-„Album” -Słuchanie wiersza Jadwigi Jałowiec. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej. „Sylaby”- zabawa słownikowa, rozwijanie kompetencji językowych i słuchu fonematycznego.

30.10.2019r. (Środa)-„Dawniej i dziś”- rozwijanie słownika czynnego, ćwiczenia umiejętności stosowania wyrażeń określających czas, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. „Poznajmy trójkę ” -ćwiczenie umiejętności nazywania, rozpoznawanie cyfry 3, doskonalenie umiejętności wykorzystania w zabawie liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

31.10.2019r.(Czwartek)-„Dawne zabawy” – rozwijanie słownika czynnego, ćwiczenia umiejętności stosowania wyrażenie określające czas, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie motoryki dużej, ćwiczenie skoczności i siły. „Dmuchanka”- zabawa kształtująca aparat mowy, doskonalenie współpracy, ćwiczenia umiejętności czekają na swoją kolej.