Przedszkole – Wiewiórki

wiewiorka-GALLERY_MAI2-38685

Marzec

 

 

Tydzień I Wiosenna pobudka

 

Poniedziałek 02.03. „Kto z was ma wazon ?” -doskonaleniem umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. „Pierwiosnek”- doskonalenie umiejętności słuchania wiersza . „Wiosenne przebudzenie „- burza mózgów.

Wtorek 03.03 „Wiosenne przysłówka”– rozwijanie umiejętności rozumienia niektórych przysłów, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. „Ogród pełen krokusów”- rozwijanie motoryki małej.

Środa 04.03 „Wiosenne ubrania”– rozmowa kierowana na temat zbliżającej się pory roku. „Zakładamy ubrania”- rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowo słownej. „Krokus”- praca plastyczna

Czwartek 05.03 ” Prognoza pogody”– doskonalenie umiejętności teatralnych, utrwalanie informacji o symbolach pogodowych. „Biedronki”- rozwijanie umiejętności postępowania według instrukcji.

Piątek 06.03 FESTIWAL CHLEBA –zapoznanie z wieloetapowym procesem powstawania chleba oraz jego składnikami. Kosztowanie różnych rodzajów pieczyw.

 

Tydzień II Porządki w ogrodzie

Poniedziałek 09.03 „Bajka o brzydkiej gąsienicy”-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu wypowiedzenia się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej. „Bal kwiatów”- zabawa ruchowo- matematyczna, poruszanie się przy muzyce i do muzyki, dostrzeganie zmiana charakteru muzyki, reagowanie na sygnał.

Wtorek 10.03 DUCKIE DECK- WARSZTATY NAUKOWE. Warsztaty płatne 20 zł . Opłatę dokonujemy w biurze najpóźniej do 9.03 .

„Wiosenne porządki„- usprawnianie aparatu artykulacyjnego. „O żółtym tulipanie”- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej. „Tulipan”-rozwijanie kompetencji językowych przez analiza i synteza głosek oraz sylab w słowach. „C jak cebula”- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i oraz głoskowe słowa cebulka, przeliczenie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. Poznanie budowy rośliny cebulkowej

Środa 11.03 ” Ogrodnik”- rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek oraz sylab w słowach. Doskonalenie słuchu fonematycznego, percepcja słuchowa. „Jakie to nasionko ?”- kształtowanie umiejętności posługiwania się lupą i mikroskopem porównywanie wielkości kształtu różnym nasion. „Praca ogrodnika”-kształtowanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki.

Czwartek 12.03 ” Wiosenny wietrzyk„- doskonalenie percepcji słuchowej, ćwiczenie umiejętności prawidłowego reagowania na sygnał werbalny. „Zakładanie gniazd”- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni. „Wiosenne ptaki”- doskonalenie umiejętności układania rytmów.

Piątek 13.03 „Poszukiwanie wiosny”- gimnastyka narządów umowy, ćwiczenie pamięci słuchowej, doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych i aparatu mowy. ” Jak bałwanek witał wiosnę ?”- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadanie się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej. „Marzec czarodziej”- doskonalenie percepcji słuchowej kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzyczny i ekspresji ruchowej.

 

Tydzień III Witaj wiosno

Poniedziałek 16.03 – Teatrzyk w przedszkolu „Przygody drwala Bartłomieja” godzina 9.00

” Idzie wiosna„-i zabawy ruchowe przy piosence, kształtowanie poczucie rytmu. „Rachunki pani Wiosny”- doskonalenie umiejętności przeliczenia, ćwiczenie pamięci słuchowej, małej motoryki. „Powitanie Wiosny”- doskonalenie sprawności motorycznej, ćwiczenie umiejętności interpretowania opowieści ruchem.

Wtorek 17.03 ” Co to za ptak?” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszerzanie słownika czynnego o nazwy ptaków, zachęcenie do zabaw językowych. „Ptaki do gniazd”- zabawa ruchowa, rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał słowny. „G jak globus”- ćwiczenia umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głosowej, wprowadzenie litery G,g.

Środa 18.03 „Na zdrowie„- rozwijanie sprawności motorycznej, integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji. „Części ciała”- utrwalenie kształtu poznanych liter. „Rytmy wiosny”- odtwarzanie rytmów ruchowych, doskonalenie pamięci ruchowej.

Czwartek 19.03 „Kukułka„-rozwijanie wyobraźni muzycznej. „Kaczeńce”- rozwijanie wrażliwości, spostrzegawczości, dążenie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat. „Barwne kwiaty”- rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, ćwiczenia umiejętności planowania własnej pracy.

Piątek 20.03 – Bal na powitanie Wiosny.

Degustacja nowalijek , wykonywanie zdrowych witaminowych szaszłyków . Prosimy o przyniesienie warzyw i owoców.

„Co nam powiesz Marzanno ?”- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat. „Marzanno, zła panno”- rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie umiejętności gry na instrumencie perkusyjnym, doskonalenie współpracy.

 

Tydzień IV Praca rolnika

Poniedziałek 23.03 „Wiejskie odgłosy”- rozwijanie umiejętności uważnego słuchanie utworu i rozumienia jego treści, opowiadanie się na określony temat, ćwiczenia pamięci słuchowej. „Rozmowy zwierząt”-rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności motorycznej, doskonalenie umiejętności parateatralnych. „Zagroda”- doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów według wybranego kryterium.

Wtorek 24.03″Praca rolnika”- doskonalenie umiejętności ilustrowania treści wiersza sylwetami, poszerzenie słownika czynnego dzieci, utrwalenie umiejętności przeliczania. „Zakładamy uprawę roślin”- doskonalenie umiejętności pracy zgodnie z instrukcją, rozwijanie samodzielności i współdziałania. Jeżeli posiadacie Państwo jakieś nasiona lub cebulki roślin ,można przynieść w celu urozmaicenia „naszej wiosennej plantacji „

Środa 25.03 „W gospodarstwie”- doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, integracja grupy. „Konie i wózki”- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie sprawności ruchowej. „Odgłosy zwierząt z podwórka „- kształtowanie umiejętności opowiadania o własnych doświadczeniach, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów rozumienia jego treści.

Czwartek 26.03 „Rekwizyty do zawodu„- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni, umiejętności społeczne, zdolności współdziałania. „Maszyny rolnicze”- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek oraz sylab w słowach.

Piątek 27.03 ” Od wiosny do wiosny„- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadanie się na zadany temat, ćwiczenia pamięci słuchowej . ” Karmimy kurki”- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i sprawności manualnej.

 

Tydzień V Dbamy o nasza planetę

Poniedziałek 30.03 „Nowa moda”- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiedzenia się na temat jego treści, zdefiniowanie pojęcia- ekologiczny. ” Z jak zegar”- doskonalenie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej słowa zegar, przeliczenie sylab i głosek w wyrazie rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo- słuchowej.

Wtorek 31.03 „Ile wody nam ucieka ?”- doskonalenie umiejętności prowadzenia własnych zabaw badawczych, stawianie hipotezy i sprawdzanie jej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej. „Ekologiczne sudoku”- doskonalenie umiejętności przeliczenia, ćwiczenie pamięci wzrokowej, koordynacja wzrokowo-ruchowa.