Przedszkole – Kotki

depositphotos_27529669-stock-illustration-playful-kitten

 

I TYDZIEŃ-JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 

01.09.(środa) SPACERKIEM PO PRZEDSZKOLU- ,,Poszukiwanie misia”- poznawanie głównych pomieszczeń przedszkola: sala, łazienka,

szatnia. Omówienie rytmu dnia. Wprowadzenie piosenek zapraszających do kręgu- ,, Baloniku nasz malutki” i ,, Kółko graniaste”. Zabawy w ogródku- omówienie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętów ogrodowych.

02.09.(czwartek) NASZE IMIONA – Poznanie kącików tematycznych w sali. Zabawy utrwalające imiona kolegów i koleżanek – ,, Mam na imię” i ,,Gadający balon”. Utrwalenie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję , poproszę. Trening czystości- poprawne mycie i wycieranie rąk.

03.09.(piątek) ZASADY PRZEDSZKOLAKA – Utrwalenie zasad obowiązujących w grupie oraz sygnałów ułatwiających porozumiewanie się nauczyciela z dziećmi. Zwrócenie uwagi na obowiązek odkładania zabawek na miejsce. Słuchanie i omówienie wiersza L. Pijanowskiego pt.

,,Nowa zabawka”- utrwalenie zasady zgodnej i wspólnej zabawy . ,, Jestem przedszkolakiem”- zajęcia muzyczne.

 

II TYDZIEŃ-W PRZEDSZKOLU JEST MIŁO I BEZPIECZNIE

 

06.09.(poniedziałek) JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – Słuchanie opowiadania E. Janikovszky pt. ,, Jestem przedszkolakiem”. – wyjaśnienie pojęcia: przedszkolak. Wdrażanie do werbalizacji swoich potrzeb i prawidłowego reagowania w sytuacjach społecznych. Prezentacja kącika książki. Wdrażanie do prawidłowego korzystania z książek.

07.09.(wtorek) WESOŁE BAZGROŁY – ,, Znajdź zabawkę”- zabawa dydaktyczna: rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych.

Rysowanie kredkami ,,bazgrołów”na szarym papierze i naklejanie kolorowych kółek w swobodnym układzie. ,, Niewidzialni”- zabawa ruchowa z wykorzystaniem kolorowych chust.

08.09.(środa) CO POTRAFIĄ NASZE RĘCE- Burza mózgów na temat:

Co potrafimy zrobić naszymi rękami? Ugniatanie kul z gazety, podrzucanie, łapanie, rozprostowywanie i prasowanie za pomocą rąk. Praca plastyczna- odciskanie na kartce dłoni pomalowanych farbą. ,, Zaczarowany krąg”- zabawa sprawnościowa.

09.09.(czwartek) WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA- Poznanie pojęcia

,,para”. Układanie w pary takich samych zabawek, nauka ustawiania się w pary. Budowanie w parach konstrukcji przestrzennych z klocków. Wdrażanie do używania zwrotów:proszę, dziękuję, przepraszam.

10.09.(piątek) CICHO-GŁOŚNO- Wprowadzenie rymowanki

,, Czarowanie ciszy”- powtarzanie rymowanki głosem umiarkowanym, głośno i szeptem. ,, Cicho- głośno”- reagowanie ruchem na zmiany natężenia dźwięku. ,, Dźwięczny dzwoneczek”- zabawa muzyczno -ruchowa.

 

III TYDZIEŃ-LUBIĘ SIĘ BAWIĆ W PRZEDSZKOLU

 

13.09.(poniedziałek) KOLOROWE PRZEDSZKOLE- ,, Kolorowe baloniki”- zabawa w kręgu- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów. Opisywanie kolorów własnego ubrania. ,, Chodzi pajac”- zabawa ruchowa z elementem równoważnym, wdrażanie do siedzenia w kręgu w siadzie skrzyżnym. Swobodne rysowanie kredką, ćwiczenie prawidłowego chwytu kredki.

14.09.(wtorek)SZYBKO-WOLNO – ,,Co znaczy szybko, a co wolno?- zabawa dydaktyczna. ,, Idziemy, biegniemy”- zabawa słowno – ruchowa z elementami śpiewu. Swobodna zabawa masą plastyczną, ugniatanie, rozciąganie, rozrywanie, rolowanie, próby wykonania wałka lub kulki.

15.09.(środa) TO SĄ MISIĘ, A TO LALKI – Słuchanie opowiadania W. Widłaka pt.,,Przyjaciel”-próba odpowiedzi na pytanie: Co czujemy ,kiedy jesteśmy smutni, nie mamy się z kim bawić? Jak możemy pocieszyć kolegę?

,, Baloniku nasz malutki”- zabawa tradycyjna w kręgu. Malowanie kropek palcami, wdrażanie do prawidłowego mycia rąk i zachowania porządku w łazience.

16.09.(czwartek) JAK WYGLĄDAM?- ,, Kumkające żabki”- zabawa artykulacyjna, naśladowanie głosu żaby przez powtarzanie zwrotów:re,re,kum,kum raz cicho,raz głośno. Słuchanie opowiadania W. Widłaka pt. ,,Żaba”. Rozmowa na temat- Kogo najbardziej lubimy przytulać?

,,Bąk”- zabawa orientacyjno – porządkowa z elementem bieżnym.

17.09.(piątek)KLOCKI DUŻE I MAŁE – ,,Zajmij miejsce”- doskonalenie refleksu i koordynacji ruchowej. Opisywanie klocków ze zwróceniem uwagi na ich wielkość i kolor. Budowanie dowolnych konstrukcji przestrzennych z klocków. ,,Nos,lampa,podłoga”- ćwiczenie koncentracji uwagi.

 

IV TYDZIEŃ- DROGA DO PRZEDSZKOLA

 

20.09.(poniedziałek) MÓJ DOM – ,,Mój dom”- zabawa dydaktyczna. Rozróżnianie odgłosów domowych i domów ludzi. ,, Wejdź do domu”- zabawa z chustą animacyjną. ,, Gdzie ma być ten dom?- segregowanie obrazków , podawanie nazw i porównywanie domów ludzi i zwierząt.

21.09.(wtorek) W MIEŚCIE – ,, W mieście”- oglądanie ilustracji przedstawiających ruch miejski, kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni. ,, Po równiutkiej dróżce”- zabawa ruchowa z elementami równowagi.

22.09(środa) MOJE MIASTECZKO I MOJA WIEŚ – ,,Sygnalizator”- poznanie kształtu koła. Układanie kolorowych kół na podstawie wiersza A. Maćkowiaka pt.,, Auto”. ,, Czerwone- stój! Zielone – idź!- zabawa bieżna.

,,Koło za kołem”- zabawa naśladowcza. Rozróżnianie i nazywanie wielkości.

23.09.(czwartek) BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA – ,,Zebra”- słuchanie opowiadania O. Masiuk. Wykonanie przejścia dla pieszych techniką stemplowania. ,, Maszerują dzieci”- zabawa ruchowa. ,, Co to?”- zagadki słuchowe- rozpoznawanie i nazywanie dźwięków ulicy.

24.09.(piątek) NA ULICY – ,, Moje auto”- zabawa manipulacyjna z figurami geometrycznymi na podstawie wiersza A. Maćkowiaka. ,,Idź po pasach”- zabawa ruchowa z elementami równowagi. ,, Policjant”- zabawa dydaktyczna, zapoznanie z pracą policjanta. ,, Lizak”- praca plastyczna .

 

V TYDZIEŃ- KOLORY PANI JESIENI

 

27.09.(poniedziałek) – W JESIENNYM PARKU- ,, Kolory jesieni”- omówienie kolorów dominujących jesienią. Wykonanie wspólnej dekoracji jesiennej na tablicy. ,, Pani Jesień”- zabawa edukacyjna,oglądanie ilustracji przedstawiających przyrodę jesienią. ,, Polowanie na liście”- zabawa ruchowa.

28.09.(wtorek) JESIEŃ, ACH TO TY! – ,, Jesienne listki”-zabawa dydaktyczna, prezentacja jesiennych liści z różnych drzew, porównywanie wyglądu, kształtu, wskazywanie podobieństw i różnic. ,, Tańczące listki”- improwizacja ruchowa do muzyki.,, Jesienny liść”- obrysowywanie różnych liści na kartce.

29.09.(środa) JARZĘBINA CZERWONA – ,, Czerwone korale”- oglądanie i omawianie wyglądu jarzębinowych gałązek .,, Dotknij i nazwij”- rozpoznawanie za pomocą dotyku jesiennych okazów- żołędzi, kasztanów, jarzębiny, szyszek. ,, Wesołe listki”- zabawa paluszkowa, ćwiczenia grafomotoryczne.

30.09.(czwartek)- KASZTANY, ŻOŁĘDZIE,PEŁNO ICH WSZĘDZIE- ,, Kieszeń”- słuchanie wiersza D. Gellnerowej, omawianie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. ,, Grające kasztany”- zabawa rytmiczna , wystukiwanie rytmów kasztanami, raz głośno, raz cicho.

,, Jesienne pary”- dobieranie w pary owoców z drzewem na którym rosną.

 

 

Nasza placówka bierze  udział w Programie Maluch +  2021 

szczegóły   pod  adresem  

 https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=maluch_plus

 

 

 

 

 

 
unnamed
flaga-1024x687