Przedszkole – Kotki

depositphotos_27529669-stock-illustration-playful-kitten

Październik

 

DARY JESIENI

01.10.(czwartek)KASZTANY I ŻOŁĘDZIE – ,, Jesienne drzewa”- poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych(kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców. ,,Żołędzie”-zabawa ruchowa przy piosence,rozwijanie kreatywności ruchu. ,,Jesienne obrazki”- układanie obrazków z materiału przyrodniczego, rozwijanie kreatywności.

02.10.(piątek)KORALE Z JARZĘBINY – ,,Jarzębina”-poszerzenie wiedzy na temat świata przyrody w oparciu o wiersz H. Badury. ,,Gimnastyka buzi i języka”- zabawy logopedyczne,usprawnianie narządów mowy, ćwiczenia poprawnego wymawiania głosek ,,s”, ,,z”. ,,Jarzębina ” -praca plastyczna z wykorzystaniem plasteliny.

 

DBAMY O ZDROWIE

05.10.(poniedziałek) KOLOROWA PIRAMIDA- ,, Kolorowa piramida”

rozróżnianie potraw zdrowych i niezdrowych, poszerzenie słownika dzieci na podstawie pojęć nadrzędnych. Rozumienie wyrażenia ,,zdrowe odżywianie się”. Nauka piosenki ,,Wpadła gruszka do fartuszka”. ,,Tor przeszkód”- zabawy ruchowe, wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez ruch.

06.10.(wtorek) U LEKARZA – ,, Katar”-zapoznanie z wierszem J. Brzechwy, zabawy oddechowe,wdrażanie do prawidłowego postępowania w czasie kataru. ,, Pani doktor”- zapoznanie z pracą lekarza pediatry. Kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza.

07.10.(środa) W CZYM NA SPACER – ,,Posegreguj ubrania”- rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby. Klasyfikacja ubrań. ,,Czyj to cień?”- doskonalenie percepcji wzrokowej,segregowanie ubrań ze względu na ich przydatność podczas określonej pogody. ,, Ciepło-zimno”-zabawa ruchowa z elementami równowagi.

08.10.(czwartek) SAŁATKA OWOCOWA – ,, Sklep z owocami”- przeliczanie w zakresie 1-3 . Określanie ile jest elementów. ,, Sąsiadka i sałatka”-dostrzeganie elementów humorystycznych w tekście, wdrażanie do spożywania warzyw. ,, Plastelina”- zabawy dowolne z plasteliną, usprawnianie motoryki małej.

09.10.(piątek) KAŻDY RUCH LUBI RUCH- ,,Pac gruszka do fartuszka”- śpiewanie piosenki, zabawa logorytmiczna do tekstu i muzyki. Zestaw ćwiczeń ruchowych- kształtowanie sprawności fizycznej i motoryki dużej. ,, Kolorowe owoce”- praca plastyczna, kolorowanie dużej powierzchni.

 

JESIENIĄ W PARKU I LESIE

12.10.(poniedziałek) JESIEŃ W PARKU – ,, Jesień w parku”- zabawa dydaktyczna,dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. ,, Co to za liść?”- oglądanie liści, zwrócenie uwagi na ich kształt, wielkość i fakturę. Ćwiczenie spostrzegawczości. ,, Listki z moich dłoni”- ćwiczenia graficzne, usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,rozbudzenie pomysłowości i kreatywności.

13.10.(wtorek) ZAPASY WIEWIÓRKI – ,, Orzeszki wiewiórki”- zabawa połączona z nauką wyliczanki ,,Pan Majewski”. ,, Co robi wiewiórka”- zabawa ruchowo-naśladowcza,rozwijanie umiejętności naśladowania ruchem sposobu poruszania się poznanych zwierząt. ,,Wiewiórka”-praca plastyczna z wykorzystaniem gotowych elementów.

14.10.(środa) ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY – ,, O jakim zwierzątku mówię”- zagadki słowne, wiązanie słownego opisu z obrazkiem. ,, Domy zwierząt”- zabawa dydaktyczna ,rozwijanie umiejętności rozpoznawania zimowych domów zwierząt i dobierania do nich odpowiednich osobników. ,, Stary niedźwiedź mocno śpi”- zabawa ruchowa klasyczna.

15.10.(czwartek) KOLORY JESIENI – ,, Kolorowe listki”- zapoznanie z piosenką , nauka słów i melodii. ,,Muzyka w parku”- zabawa ortofoniczna, ćwiczenia kształtujące prawidłowy tor oddechowy, naśladowanie odgłosów wiatru, wypowiadanie głoski ,,sz”. ,, Kolory jesieni”- praca plastyczna z wykorzystaniem farb.

16.10.(piątek) JESIEŃ W PARKU – ,, Kolorowy liść”- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej. ,, Chciałabym mieć szal”- teatrzyk sylwet na podstawie utworu T. Fiutowskiej ,wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego. ,,Grzybek stoi na jednej nodze”- zabawa ruchowa z elementami równowagi.

 

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

19.10.(poniedziałek) MALUJEMY – ,, Co jesień w lesie przyniesie”-oglądanie ilustracji przedstawiających las jesienią. ,, Jesienne kolory,czyli jak powstaje kolor pomarańczowy”- wykonanie przez dzieci eksperymentu, rozwijanie ciekawości i samodzielnego myślenia. ,, Gra w kolory”- zabawa orientacyjno -porządkowa, rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania.

20.10.(wtorek) TAŃCE – WYGIBAŃCE – ,, Misiowe tańce”- nauka słów piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej. ,, Kasztanowy rytm”- zabawa rytmiczna, rozwijanie umiejętności układania przedmiotów według sekwencji.

,, My jesteśmy krasnoludki”- zabawa ruchowa.

21.10.(środa) PLASTELINOWE CIASTECZKA – ,, Plastelinowe ciasteczka”-zajęcia o emocjach,ćwiczenie umiejętności wyrażania emocji towarzyszących złości i przebaczeniu. ,, Pająk mały i duży”- zabawa orientacyjno -porządkowa,rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał.

22.10.(czwartek) TEATRZYK KUKIEŁKOWY – ,,Nowi przyjaciele Misia Uszatka”- zapoznanie z opowiadaniem Cz. Janczarskiego ,rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania na podstawie tekstu. Zabawa w teatrzyk z użyciem sylwet różnych postaci, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

23.10.(piątek) ZABAWY Z PIŁKĄ – ,, Taniec liści”- zabawa orientacyjno -porządkowa. ,, Piłka Oli”- zapoznanie z piosenką, nauka słów i melodii.

,, Drzewa na wietrze”- ćwiczenia ruchowo-naśladowcze.

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

26.10.(poniedziałek) PIECZEMY CHLEB – ,,Pieczemy chleb”- wysłuchanie opowiadania E. Stadtmuller- zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba. ,, Mama poszła na zakupy”- zabawa dydaktyczna. ,, Pieczywo”- lepienie pieczywa z plasteliny, kształtowanie sprawności manualnej.

27.10.(wtorek) ZBOŻE I MĄKA – ,,Ziarna i kłosy ”- zabawa dydaktyczna, oglądanie ilustracji przedstawiających różne ziarna zbóż i kłosy.,, Jak powstaje chleb”- zapoznanie z piosenką, zabawa ruchowa do słów piosenki.

,,Siała baba mak”- zabawa ruchowa w rytm muzyki.

28.10.(środa) CO DO CZEGO PASUJE – ,, Co do czego pasuje?” – dobieranie obrazków, łączenie w pary obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie. ,, Mleko dla kotka”- zabawa ruchowa metodą opowieści ruchowej. ,, Obrazy na mleku”- zabawa badawcza.

29.10.(czwartek) WIEM JUŻ DUŻO O …MLEKU I MĄCE – ,, Sklep spożywczy”- poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych.

,,Jajko”- zabawy z plasteliną. Zabawy badawcze z wykorzystaniem mąki i mleka. ,, Mało nas…”- zabawa ruchowa w rytm piosenki.

30.10.(piątek)WEŁNIANE OWIECZKI – ,,Jakie to zwierzę”- zabawa rozwijająca syntezę i analizę słuchową. ,, Skąd się bierze wełna”- zabawa dydaktyczna. Nazywanie produktów uzyskiwanych dzięki hodowli zwierząt.

,, Owieczka”- praca plastyczna, rozwijanie sprawności manualnej .