Przedszkole – Motylki

 

TYDZIEŃ I

 

NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI

04.05 (środa) IDZIEMY NA BAŚNIOWY BAL – Jak powstają książki – prezentacja. Przedstawienie zawodów związanych z powstawaniem książki. Wypożyczamy książki” – założenie własnej karty wypożyczeń. „Zabawy z bohaterami bajek” – zestaw ćwiczeń porannych. „Baśniowy bal” – rozwiązywanie zagadek o postaciach bajkowych, wskazywanie tytułów bajek, z jakich pochodzą. Praca w kartach pracy. Zakładka do książki – praca plastyczno – techniczna. “Kraina Czarów” – nauka piosenki.

05.05 (czwartek) OPOWIADAMY NASZE ULUBIONE BAJKI – „Dom bez książek to dom bez okien” – słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej, poznanie i wyjaśnienie znaczenia przysłowia, poznawanie różnego rodzaju książek: bajki, komiksy, powieści, książki popularnonaukowe, informatory, encyklopedie, słowniki, atlasy. Czytanie pod chmurką – czytanie bajek w ogrodzie przedszkolnym. „Moje ulubione książki o zwierzętach” – swobodne rozmowy z dziećmi o książkach, których tematyka dotyczy zwierząt, tworzenie literowego atlasu zwierząt. Zabawy ruchowe z chustą Klanza.

W tym dniu w naszym przedszkolu odbędzie się Teatrzyk pt “Z muzyką wśród zwierząt”  o godz. 10.30

06.05 (piątek) Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE – „Moja ulubiona książka” – swobodne rozmowy, wypowiedzi na temat ulubionych książek i ich bohaterów. Rozmawiamy o postaciach bajkowych” – ćwiczenia w prowadzeniu dialogów, odpowiadanie na pytanie dotyczące tekstu.

 

TYDZIEŃ II

ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

09.05 (poniedziałek) KTO BUDUJE DOM? – „Wszyscy dla wszystkich” – poznawanie specyfiki różnych zawodów, budowanie spójnej wypowiedzi, praca z kartą pracy. Słuchanie wiersza „Wszyscy dla wszystkich”, formułowanie wniosków o równej ważności wszystkich zawodów, poznanie i ilustrowanie w zabawie zawodów potrzebnych do zbudowania domu. Wypowiadanie się na temat zawodów rodziców. „Kim będę kiedy dorosnę?” – praca plastyczna. Zabawy muzyczno  – rytmiczne.

 

10.05 (wtorek) KTO SZYJE UBRANIA? – „Mierzy w szerz, mierzy wzdłuż i sukienkę szyje już” – zabawy z pomiarem centymetrem krawieckim.  „Kim będę?” – zestaw ćwiczeń porannych. „W pracowni krawcowej” – ćwiczenia słownikowe oparte na prawidłowym stosowaniu czasowników. Określanie za pomocą czasowników czynności wykonywanych zawodowo przez krawcową oraz czynności kojarzonych z przedmiotem lub sytuacją przedstawioną na ilustracji. „Szycie literek” – układanie wzorów liter z nici i igły, pisanie liter po śladzie w liniaturze. Nauka piosenki “Zawody”.

 

11.05 (środa) JEST TYLE CIEKAWYCH ZAWODÓW NA ŚWIECIE! – „Gdy zawody wybieramy, długo się zastanawiamy” – wprowadzenie wiadomości na temat struktury i rodzajów zawodów, czytanie etykiet obrazkowo-wyrazowych, klasyfikowanie zawodów ze względu na przynależność do określonej grupy, identyfikowanie zawodów na podstawie wypowiedzi określających czynności wykonywane przez osoby uprawiające dany zawód. „Uśmiechnięta muzyka” – zajęcia muzyczne. „Zawodowy zawrót głowy” – zabawy graficzne. Projekt domu – praca techniczna.

 

12.05 (czwartek) KIEDY KSIĄŻKĘ KUPUJEMY, PISARZOWI DZIĘKUJEMY! – „Pociąg” – ćwiczenia słuchu fonematycznego, odgadywanie nazw zawodów na podstawie pierwszej sylaby. „Zakupy w księgarni” – posługiwanie się monetami, obliczanie kwot, zabawy w kupowanie książek z wykorzystaniem monet, obliczanie ceny kilku produktów, wyznaczanie kwoty potrzebnej do zakupu, porównywanie kwot, określenie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej. „Rebusy” – rozwiązywanie rebusów obrazkowo-sylabowych z nazwami zawodów. Zabawy muzyczno – ruchowe.

 

13.05 (piątek) WIELKI TURNIEJ O ZAWODACH – „Jaki to zawód” – konkursy i zagadki o zawodach. Rozwiązywanie zagadek słownych, odgadywanie zawodu na podstawie słownych określeń, ocena prawdy lub fałszu w zdaniach, układanie nazw zawodów z liter. „Podaj zawód” – zabawa z fantami. „Kąciki tworzymy, w zawody się bawimy” – organizowanie i zabawy w kącikach tematycznych związanych z zawodami. Podsumowanie wiadomości z całego tygodnia.

 

 

TYDZIEŃ III

DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI

16.05 (poniedziałek) – RODZINY DUŻE, RODZINY MAŁE – WSZYSTKIE WSPANIAŁE – Na rodzinnym pikniku” – dywanowa gra planszowa. Rozgrywanie gry, zespołowe wykonanie wianka z papierowych kwiatów, porównywanie liczebności rodzin, wskazywanie rodziny spełniającej wybrane kryterium, uzupełnianie ilustracji zgodnie z treścią słuchanego tekstu. Rozwiązywanie krzyżówki, układanie z liter wyrazów stanowiących rozwiązanie zagadek, odczytywanie hasła krzyżówki. „Na majówkę, na wędrówkę” – zabawa ruchowa. „Rodziny wkoło nas” – twórczość plastyczna.

17.05 (wtorek) KUCHENNE PRZYGODY DLA ZDROWIA I URODY – „Wyginam śmiało ciało” – zestaw ćwiczeń porannych. „maseczka z ogórka” – ćwiczenia słownikowe – prawidłowe określanie cech za pomocą przymiotników, zabawy z rymami, czytanie zdań z poznanych liter. „Ogórkowa rodzina ” – zabawy plastyczno-konstrukcyjne. Surówka warzywna -warsztaty kulinarne .

W tym dniu proszę, aby każde dziecko przyniosło na zajęcia ogórka zielonego.

18.05 (środa) RAZEM Z MAMĄ, RAZEM Z TATĄ – „Rodzina miesięcy” – utrwalenie nazw miesięcy, zabawa w kręgu. Nauka piosenki “ Na majówkę, na wędrówkę”. „Niezwykła sobota” – czytanie ze zrozumieniem, zabawa paluszkowa, czytanie wyrazów określających sposoby spędzania wolnego czasu w rodzinach, numerowanie obrazków zgodnie z treścią tekstu, praca w kartach pracy. „Nie ma jak dom” – ćwiczenia graficzne. Oglądanie i porównywanie domów dawniej i dziś, ozdabianie domu wzorami graficznymi. R0dzinny portret- praca plastyczna.

19.05 (czwartek) WKOŁO NASZEGO PODWÓRKA DOMÓW STOI CZWÓRKA – „Obok domu się spotkamy, bo podwórko wspólne mamy” – przeliczanie, dopełnianie zbiorów, dodawanie i odejmowanie, układanie działań matematycznych i obliczanie wyniku. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. „Żabi skok w przód i w bok” – zabawa ruchowa.  „Domowe przyjemności i domowe obowiązki” – zabawy ortofoniczne.

20.05 (piątek) DOM NASZYCH MARZEŃ – „Wesołe minki chłopca i dziewczynki” – utrwalenie dodawania. „Wyginam śmiało ciało” – zestaw ćwiczeń porannych. „Wymarzony dom” – zabawy dramowe. Wcielanie się w rolę przewodnika po swoim wymarzonym domu, tworzenie skojarzeń, czytanie pytań i dopasowywanie odpowiedzi, szukanie sposobów na to, aby dom był taki, jaki sobie wymarzyliśmy. „Niezwykłe rodziny” – zabawa językowa – rodziny wyrazów, tworzenie rodziny wyrazów, układanie tych wyrazów z liter.„Moja rodzina i ja” – projekt plastyczny. Rysowanie rodzinnego zdjęcia i ozdabianie go ramką.

 

 

TYDZIEŃ IV

MAMA JEST NAJWAŻNIEJSZA

23.05 (poniedziałek) MOJA MAMA RATOWNICZKA – „Jak mama uratowała księżyc” – słuchanie opowiadania, zabawy językowe i logiczne, kończenie zdań typu: co by było gdyby…?, układanie kompozycji z figur z zastosowaniem kodu graficznego, porządkowanie i numerowanie historyjki obrazkowej według chronologii zdarzeń. „O czym opowiadały kwiaty na majowej łące?” – improwizacje ruchowe do muzyki Ludwiga van Beethovena, tworzenie opowieści o kwiatach. „Co robi moja mama?” – czytanie i układanie zdań.  „Dla mamy, na szczęście!” – zabawy plastyczne, samodzielne przygotowywanie kolorowej masy solnej.

24.05 (wtorek) MOJA MAMA CZARODZIEJKA – „Jak nasza mama odczarowała wielkoluda” – różnicowanie liter podobnych, wykonywanie zadań na podstawie przeczytanego tekstu. Słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na temat treści, wyjaśnienie słowa „zarozumiały”, identyfikowanie i róźnicowanie er podobnych, uzupełnianie rysunku wg informacji zawartej w tekście. „Obrazek nitką malowany” – zabawy twórcze, komponowanie obrazka z wykorzystaniem nitek różnej długości. “Mamo, Tato” – nauka piosenki.

25.05 (środa) MOJA MAMA DETEKTYW – „Czyj to cień?” – ćwiczenia percepcji wzrokowej i zdolności kojarzenia. Łączenie obrazków z ich cieniami, wiązanie skojarzeń z obrazkami. „Na majowej łące” – zestaw ćwiczeń porannych. „Jak nasza mama szukała złodzieja” – zabawy logiczno-matematyczne. Słuchanie opowiadania, wyciąganie wniosków na podstawie jego treści, zabawy w detektywa. „Balonik” – zabawa ruchowa, tworzenie zbiorów i określanie ile brakuje do uzyskanie określonej liczby elementów. „Wyprawa poduszkowcem” – zabawa ruchowa.  „Co się ukryło, co się zgubiło, dokończ, dorysuj, aby całe było” – ćwiczenia graficzne

26.05 (czwartek) MOJA MAMA JUBILATKA – „Czar dla mamy” – próby czytania tekstów ze zrozumieniem. Słuchanie opowiadania o mamie, formułowanie wypowiedzi na temat opowiadania, zabawa rozwijająca twórcze myślenie, czytanie wyrazów i wybieranie tych, które pasują do treści opowiadania, grupowanie wyrazów według określonego kryterium. „Poduszeczka mała do uszka szeptała” – zabawy językowe, ćwiczenie orientacji przestrzennej. Podawanie słów z głoską „sz”. „Mamo, tato, przecież wiecie…” – zajęcia muzyczne.

27.05 (piątek) RAZEM Z MOJĄ MAMĄ – „Jaka to melodia?” – zabawy muzyczne. Rozpoznawanie znanych piosenek po fragmentach ich melodii. wspólne zabawy z chustą animacyjną. Rozmowa na podstawie wiersza „Pomocnicy”. Kalambury rysunkowe. Ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia syntezy słuchowej. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wspólna gra w klasy. Zabawa plastyczna połączona z prezentacją swojej pracy.