Przedszkole – Motylki

Styczeń  

  • Grudzień

TYDZIEŃ V

28.12 (poniedziałek) JAK WITA SIĘ NOWY ROK NA ŚWIECIE? Poznanie tradycji Noworocznych na świecie. Wspólne zabawy z chustą animacyjną i balonikami. Praca plastyczna – kolorowe balony.

29.12 (wtorek) STARY ROK – NOWY ROK zabawy z czasem ..Czyli co było wcześniej co później opowiadanie i układanie historyjek obrazkowych ,szukanie związków przyczynowo-skutkowych . Słuchanie baśni o 12 miesiącach .

 

30.12 (środa) SYLWESTROWE PRZYGOTOWANIA – wykonywanie przez dzieci ozdób i masek sylwestrowych. Wytłumaczenie pojęcia karnawał , podróż do rozbawionej Wenecji i roztańczonego Rio .Zabawy taneczne nauka tańca samby .

 

31.12 (czwartek) Pożegnanie starego roku Rozmowa dziećmi na temat nocy sylwestrowej na podstawie wiersza „Noworoczne życzenia” T. Chwastek-Latuszkowej. Zabawa rytmiczno-ruchowa. Marzenia na Nowy Rok” – malowanie farbami na dużej powierzchni.

 

 

TYDZIEŃ I

WITAMY NOWY ROK

04.01 (poniedziałek) ROK – rozmowy o Nowym Roku. Praca z kalendarzem- zabawy dydaktyczne polegające na porównywaniu różnych rodzajów kalendarzy. Praca wspólna mająca na celu stworzenie grupowego kalendarza na rok 2021.

JEŚLI KTOŚ Z PAŃSTWA POSIADA KALENDARZ ŚCIENNY (ROK NIE GRA ROLI) BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE GO NA ZAJĘCIA.

 

05.01 (wtorek) PORY ROKU – czytanie globalne pór roku. Zabawy dydaktyczne utrwalające cykliczność pór roku. Zabawy w skojarzenia – łączenie zjawisk i przedmiotów z porami roku. Zadania doskonalące logiczne myślenie, dekodowanie oraz odwzorowywanie.

 

07.01 (czwartek) MIESIĄCE – powtórzenie wiadomości o porach roku. Przyporządkowywanie miesięcy do pór roku. Zabawy słuchowe. Zabawy sylabami i wyrazami. Praca plastyczna doskonaląca motorykę małą i sprawność manualną.

 

08.01 (piątek) DNI TYGODNIA – czytanie globalne nazw dni tygodnia. Zabawy dydaktyczne utrwalające nazw dni tygodnia oraz kolejność ich występowania. Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej, umiejętności przeliczania oraz odwzorowywania liczby za pomocą symboli.

 

TYDZIEŃ II

CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ

 

11.01 (poniedziałek) PRZYGOTOWANIA DO ZIMOWEJ WYPRAWY – wprowadzenie litery U, u – ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej oraz dekodowania. Kształtowanie sprawności manualnej poprzez kreślenie za pomocą farb znaków litero-podobnych. Praca plastyczna polegająca na malowaniu ilustracji do utworu muzycznego.

 

12.01 (wtorek) NA BIEGUNACH – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy Świata i globusa. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność szeregowania oraz rozwiązywania prostych zadań tekstowych. Zadania kształtujące logiczne myślenie oraz świadomość następstwa czasu.

 

13.01 (środa) BADAMY LÓDZabawy słuchowe oraz zabawy gimnastyczne wyrabiające zręczność, uwagę i koordynację wzrokowo- ruchową. Eksperymenty z wodą i lodem mające na celu określenie właściwości lodu. Zabawa doskonaląca małą motorykę – łowienie lodu. Zajęcia umuzykalniające zapoznające dzieci z nową piosenką pt. „Walczyk na ślizgawce”.

 

14.01 (czwartek) SKĄD SIĘ BIERZE ŚNIEG – wprowadzenie liczby 8 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby. Zajęcia badawcze mające na celu poszerzenie wiedzy ogólnej dzieci oraz poznanie właściwości śniegu. Praca plastyczna z wykorzystaniem kleju i cukru.

 

15.01 (piątek) BAŁWANYzajęcia muzyczne rozwijające poczucie rytmu, słuchu i reakcji na sygnał. Zajęcia utrwalające wiedzę zdobytą podczas całego tygodnia. Praca z tekstem, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat utworu. Wykonanie pracy plastycznej mającej na celu pobudzenie kreatywności dzieci.

 

TYDZIEŃ III

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 

18.01 (poniedziałek) JACY SĄ DZIADKOWIE – rozmowy na temat dziadków. Zabawa dydaktyczna polegająco na dokańczaniu zdań. Blok zajęć o emocjach – miłość. Praca plastyczna polegająca na tworzeniu portretu dziadków.

JEŚLI POSIADAJĄ PAŃSTWO ZDJĘCIA SWOICH RODZICÓW BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE ICH NA ZAJĘCIA. ZDJĘCIA POSŁUŻĄ NAM DO STWORZENIA WSPÓLNEGO PLAKATU (PROSZĘ PODPISAĆ ZDJĘCIA KTÓRE MOŻEMY WYKORZYSTAĆ).

 

19.01 (wtorek) UPOMINKI, UPOMINKI – zajęcia plastyczne podczas których każdy Motylek stworzy prezenty dla swoich dziadków.

 

20.01 (środa) SZYKUJEMY PRZYJĘCIE – zajęcia dydaktyczne doskonalące umiejętności przeliczania, porządkowania i słuch fonemowy. Zabawy doskonalące koordynację ruchową. Praca plastyczna kształtująca sprawność palców przez wydzieranie małych elementów z kolorowego papieru.

 

21.01 (czwartek) MÓJ CZAS Z DZIADKAMI – wprowadzenie litery „S” „s” – doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych. Zabawa pantomimiczna. Wspólne tworzenie bajki dla babci i dziadka- zabawa rozwijająca kreatywne myślenie oraz umiejętność współpracy z rówieśnikami.

 

21.01 (piątek) JAK IM POMAGAĆ? – rozmowy na temat szacunku na podstawie opowiadania „Krzysiu uczy się szacunku”. Zabawy ruchowe przy muzyce z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zabawy doskonalące spostrzegawczość i pamięć wzrokową.

 

TYDZIEŃ IV

ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 

24.01 (poniedziałek) PORA NA ZIMOWY SPORT– tworzenie mapy myśli i skojarzeń. Zabawy językowe – dzielenie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w wyrazach. Zabawy ruchowe do muzyki.

 

25.01 (wtorek) NARCIARSTWO – prowadzenie liczby 9 – przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby. Prezentacja dyscyplin sportowych wykorzystujących narty – rozmowa o podobieństwach i różnicach w wyglądzie sportowców. Praca plastyczna z wykorzystaniem plasteliny.

 

26.01 (środa) SANECZKARSTWO – praca plastyczna z wykorzystaniem pudełek po zapałkach. Rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Zabawa pobudzająco –hamująca (naśladowcza) w parach. Zabawy językowe doskonalące umiejętność analizy i syntezy sylabowej/głoskowej.

 

27.01 (czwartek) ŁYŻWIARSTWO – rozmowa na temat sportów znanych dzieciom, które można uprawiać tylko na lodzie. Zabawy ruchowe w parach wykorzystujące elementy Metody Ruchu Rozwijającego. Zadania doskonalące percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo- ruchową oraz umiejętności grafomotoryczne.

 

28.01 (piątek) OLIMPIADA ZIMOWA – prezentacja i wyjaśnienie symbolu olimpiady. Ćwiczenia w kodowaniu i dekodowaniu oraz doskonaleniu umiejętności grafomotorycznych. Motylkowe zawody sportowe mające na celu kształtowanie postawy fair-play oraz zasad „zdrowej” rywalizacji.