Przedszkole – Motylki

TYDZIEŃ I

 

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

01.09 (środa) LATO PEŁNE SŁOŃCA – „Moje wakacje” – powitanie dzieci, swobodne rozmowy, przypomnienie o zasadach dobrego wychowania; dzielenie się wrażeniami z wakacji. Rozmowy na temat lata, przywołanie wspomnień z wakacji, analiza sylabowa prostych wyrazów związanych z wakacjami. Zabawa dydaktyczna doskonaląca percepcję wzrokową i grafomotorykę. Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym kształcące umiejętność stawiania hipotez i weryfikowania swoich przewidywań – eksperymenty związane z absorbowaniem ciepła przez przedmioty (zajęcia uzależnione od pogody). Praca plastyczna doskonaląca małą motorykę.

 

02.09 (czwartek) SKARBY Z DZIECIĘCEGO PLECAKA – zabawy w rozpoznawaniu miejsca wakacyjnego pobytu wybranego dziecka. Doskonalenie pamięci słuchowej oraz umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi. Zabawa pantomimiczna kształtująca logiczne myślenie i umiejętność samodzielnego wystąpienia przed grupą. Zabawy i ćwiczenia wyrabiające ogólną sprawność ruchową dzieci. Nauka piosenki – „Za nami Wakacje”.

 

03.09 (piątek) CZYM PODRÓŻUJEMY? – zajęcia dydaktyczne doskonalące zdolności grafomotoryczne, dekodowanie; poszerzające słownik dzieci o nazwy środków transportu oraz umiejętność ich kategoryzacji. Zajęcia plastyczne kształtujące u dzieci umiejętność składania łódki z papieru – origami.

 

 

TYDZIEŃ II

PRZEDSZKOLAKI TO MY

 

06.09 (poniedziałek) ZNOWU RAZEM – „Jesteśmy starszakami” – słuchanie opowiadania, rozmowa kierowana. Praca z kartą pracy. Mój znaczek – opisywanie wyglądu znaczków indywidualnych, odszukiwanie miejsc nimi oznaczonych. Kto odgadnie? – zabawa słowno-pantomimiczna. Zapoznanie dzieci z nowymi podręcznikami i zeszytami ćwiczeń. Tajemniczy znaczek – wykonanie kleksa w ulubionym kolorze, ćwiczenia w wyobrażaniu. „Przedszkolaki to my!” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki.

07.09 (wtorek) NASZE PRAWA I OBOWIĄZKI – „Dobry kolega” – słuchanie utworu T. Plebańskiego, ustalenie listy cech dobrego kolegi. Co mam zrobić? – scenki dramowe, ocena sytuacji i wskazanie sposobów poprawy niewłaściwego zachowania. „Nasze portrety” – wykonanie autoportretu, uwzględnienie cech charakterystycznych wyglądu. Nasz kontrakt – wspólne uzgodnienie zasad obowiązujących w przedszkolu. „Magiczne słowa” – rozmowa o słowach, których należy używać wobec innych – „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Zabawa rytmiczna utrwalająca „magiczne słowa”.

 

08.09 (środa) MOJA SALA – Kalendarz pogody – założenie grupowego kalendarza, odczytywanie napisów do globalnego czytania. Co znajduje się w naszej sali? – rozmowa o tematycznych kącikach zainteresowań, odkładanie zabawek na miejsce, określanie stosunków przestrzennych, umieszczanie nazw do globalnego czytania w odpowiednich miejscach w sali, określanie głoski w nagłosie i wygłosie. Zabawa plastyczna – kolaż z kolorowych gazet.

 

09.09 (czwartek) RAZEM SIĘ UCZYMY – „Kontrakt grupowy” – przypomnienie ustalonych norm i zasad, określanie swojego nastroju. Oto ja – rozmowa o zainteresowaniach dzieci, zabawa w opisywanie ulubionych czynności wybranego kolegi. Nauka wiersza pt. „Felek” na pamięć.

 

10.09 (piątek) RAZEM SIĘ BAWIMY – Razem weselej– rozmowa kierowana na temat grupy, zalet pobytu w przedszkolu. „Lubię w tobie…” – zabawa integracyjna, wymienianie ulubionych cech innych dzieci. Zabawa matematyczna kształtująca orientację w schemacie ciała. Kalambury z emocjami – zabawa polegająca na odczytywaniu emocji na podstawie: mimiki/gestów/ilustracji. Plakat naszej grupy – wykonanie pracy różnymi technikami, utożsamianie się z grupą.

 

 

TYDZIEŃ III

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI ZDOBYWAJĄ ODZNAKI

 

13.09 (poniedziałek) JESTEŚMY BEZPIECZNI – Omówienie znaczenia poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu. Odznaki bezpiecznego przedszkolaka – wykonanie trzech odznak dotyczących znajomości zasad bezpieczeństwa, wycinanie kół po śladzie. Kolorowe światła – rozmowa na temat sygnalizacji świetlnej, zasad bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych, omówienie znaczenia poszczególnych kolorów świateł. „Kolorowe światła” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki.

14.09 (wtorek) KOLOROWE ZNAKI – Znaki drogowe – rozwiązanie zagadki słuchowej, rozmowa o znaczeniu znaków drogowych dla naszego bezpieczeństwa. Burza mózgów: Co by było, gdyby wszystkie znaki drogowe zniknęły? Jaki to znak? – opisywanie znaków, grupowanie i przyporządkowywanie ich do właściwych sytuacji. Droga – formowanie z plasteliny przejścia dla pieszych oraz dowolnych znaków drogowych. Zdobywcy Pierwszej Odznaki – przydzielenie odznaki za znajomość znaków drogowych.

 

15.09 (środa) DROGA DO PRZEDSZKOLA – „Moja droga do przedszkola” – rozmowa na podstawie opowiadania nauczyciela, budowanie spójnych wypowiedzi. Praca z kartą pracy – ćwiczenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej. Na pomoc – utrwalenie kierunków na kartce, rysowanie dróg według kodu. „Zdobywcy Drugiej Odznaki” – przydzielenie II odznaki za znajomość zasad bezpiecznego zachowania się na drodze.

 

16.09 (czwartek) NUMERY ALARMOWE- Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi. Zabawy dramowe przedstawiające sposoby zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Nauka rymowanki „Numery alarmowe”. Telefon – wykonanie telefonu ze sznurka i kubków plastikowych. Praca z kartą pracy. Zdobywcy Trzeciej Odznaki – wręczenie III odznaki za znajomość numerów alarmowych.

 

17.09 (piątek) BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK TO JA – Już wiem – utrwalenie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, radzenia sobie w różnych, niebezpiecznych sytuacjach. „Wzywam pomocy” – gra dydaktyczna, szukanie właściwych zachowań w niebezpiecznych sytuacjach. Mistrz bezpieczeństwa – wykonanie książeczki zasad bezpieczeństwa, projektowanie symbolu związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

 

TYDZIEŃ IV

RAZEM CIEKAWIE SPĘDZAMY CZAS

 

20.09 (poniedziałek) CIEKAWA ULA – ‘’Przygoda Uli” – opowiadanie treści historyjki obrazkowej, zauważanie związków przyczynowo skutkowych, rysowanie zakończenia. Gdzie mieszkają uczucia radości, strachu, smutku? ‒ emocjonalna mapa ciała: wskazywanie cielesnych przejawów emocji przez ułożenie ikony na odpowiednim fragmencie sylwety. Co zrobić, kiedy się zgubimy? ‒ zabawy dramowe: wczuwanie się w emocje bohatera historyjki obrazkowej. Zajęcia muzyczno ruchowe do znanych piosenek.

21.09 (wtorek) PRZEDSZKOLE – DOM PEŁEN CIEKAWYCH ZABAW – Do kogo ten list? – utrwalenie adresu zamieszkania. Czynności wykonywane w moim domu i przedszkolu – zabawy słownikowe: nazywanie czynności wykonywanych przez dzieci. Budujemy dom – wprowadzenie głoskowego schematu wyrazu. Ziarenko ‒ zabawa paluszkowa z recytacją. Praca z kartą pracy – czytanie globalne, ćwiczenia grafomotoryczne.

 

22.09 (środa) DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA JEST CIEKAWY – Tygodniowy kalendarz przeżyć przedszkolaków – zapoznanie z pomysłem prowadzenia obrazkowej kroniki grupy, rysowanie czynności, które były atrakcją w danym dniu. Ciekawe zajęcia przedszkolaków – zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia przygotowujące do czytania, odczytywanie litery o zgodnie z instrukcją. Zabawa plastyczna – malowanie pastelami.

 

23.09 (czwartek) TAJEMNICA PRZEDSZKOLNYCH KĄCIKÓW- Do jakiego kącika należy ten przedmiot? ‒ zabawa dydaktyczna: klasyfikowanie zabawek według kryterium rodzaju, odczytywanie piktogramów oznaczających dany kącik, przeliczanie przedmiotów, porównywanie liczebności. Kącik plastyczno-techniczny ‒ wykonanie pracy plastycznej „Sylweta Przedszkolaka”. Zabawa ruchowo naśladowcza – utrwalająca kształty figur geometrycznych.

 

24.09 (piątek) JESTEŚMY SAMODZIELNI- Jacy byliśmy kiedyś, jacy jesteśmy dzisiaj ‒ swobodne rozmowy z dziećmi na temat rozwoju człowieka. Jesteśmy samodzielni – wdrażanie do zaradności, bycia samodzielnym, rozmowa o treści wiersza T. Baranowskiego. Poznajmy się lepiej – autoprezentacja dzieci. W czym jesteśmy dobrzy? – wykonanie albumu umiejętności. Praca z kartą pracy – czytanie globalne wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne.

 

TYDZIEŃ V

CO LUBI KAŻDY Z NAS?

 

27.09 (poniedziałek) RAZEM GRZECZNIE SIĘ BAWIMY – “O Ali, Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie” – słuchanie opowiadania M. Łastowieckiej, poznawanie wartości przyjaźni. Nasze uczucia – jak radzić sobie z konfliktami: wskazywanie korzyści współpracy w grupie, zabaw zespołowych, poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów na drodze dyskusji, kompromisu, ustępstw, podkreślenie mądrości przysłowia „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Co to jest nuda? – słuchanie wiersza A. Frączek „Nudzi mi się” wyjaśnienie pojęcia „nuda”, wymyślanie sposobów na jej pokonanie. „Taniec przytulaniec” – zabawa ruchowa.


28.09 (wtorek)- SPOSÓB NA JESIENNĄ NUDĘ – Kiedy pada deszcz za oknem – wprowadzenie głoski „o” – słuchowe różnicowanie głoski, utrwalanie kształtu litery „o”. Nauka piosenki „Ola”, zabawy z głoską „o”, ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe. Działania plastyczne przy użyciu farb. Wprowadzenie tańca – „Doudlebska polka”, zapoznanie ze strukturą utworu.

29.09 (środa) RAZEM WSPÓLNIE SIĘ UCZYMY – Dyktando obrazkowe ‒ rysowanie figur geometrycznych zgodnie z poleceniami nauczyciela, orientacja na kartce, uzupełnianie rysunku według własnego pomysłu. Zabawy na „o” -krągło” – utrwalenie litery. Blok zajęć o emocjach – optymizm. Praca z kartą pracy – ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania globalnego.

 

30.09 (czwartek) JESTEŚMY WSZYSCY RAZEM – Jedyneczka ‒ zapoznanie z cyfrą „1”, prezentacja cyfry, układanie puzzli z cyfrą „1”, odtwarzanie jej z drucików kreatywnych. Wyścig jedynek – zabawa matematyczna, demonstracja sposobu pisania cyfry „1”. Wesołe przedszkole – zajęcia muzyczne. Portret grupy – rysowanie portretu kolegów i koleżanek z grupy, zwrócenie uwagi na estetykę, staranność wykonania.

 

01.10 (piątek) W PRZEDSZKOLU NIGDY SIĘ NIE NUDZIMY – Polowanie na “o” – utrwalenie znajomości litery, rymowanki z literą „o”, odszukiwanie litery w imionach i nazwach obrazków. W poszukiwaniu prostokątów” ‒ wyodrębnianie figury geometrycznej, konstruowanie prostokątów z gumy do skakania, kojarzenie kształtu figury z przedmiotami codziennego użytku. Wspólne zabawy ruchowe przy muzyce oraz zabawy doskonalące orientację w przestrzeni.