Przedszkole – Motylki

Październik

 

 

I. Dary jesieni.

30.09 (poniedziałek) Robimy zupę jarzynową- kształtowanie umiejętności łączenia elementów według wybranych cech- klasyfikacja prosta i złożona. Ćwiczenia pamięci. Kształtowanie umiejętności naśladowania poprzez zabawy dramowe- zabawy w mały teatr.

01.10 (wtorek) Dlaczego zbieramy tylko niektóre grzyby?warsztaty plastyczne, tworzenie form przestrzennych wybranych grzybów- praca zespołowa. „Borowik”- zabawy ze słowem, kształtowanie umiejętności dzielenia prostych wyrazów na sylaby.

02.10 (środa) Zbieramy jesienne skarby- rozpoznawanie jesiennych skarbów na podstawie zagadek słownych, poszerzanie wiedzy dzieci n temat środowiska przyrodniczego. Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze- zajęcia matematyczne.

03.10 (czwartek) Jaki to owoc?zagadki dydaktyczne, rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania wybranych owoców na podstawie zmysłu smaku oraz węchu. Prosimy o przyniesienie 2 dowolnych owoców– degustacja 🙂

04.10 (piątek) Jak zatrzymać lato?- czyli lato na talerzu 🙂 W tym dniu powróci do nas lato w postaci słodkich i zdrowych przetworów (dżemy w roli głównej). Słodka chwila w grupie Motylków 🙂 Uświadomienie dzieciom potrzeby spożywania zdrowych potraw i napojów.

 

II. Dbamy o zdrowie.

07.10 (poniedziałek) Dlaczego musimy jeść różne potrawy?praca z utworem literackim R. Piątkowskiej. Promowanie zasad zdrowego żywienia. Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia- warsztaty plastyczno- techniczne. Tworzenie piramidy żywienia w postaci puzzli, łączenie elementów w całość. Doskonalenie przeliczania w dowolnym zakresie.

08.10 (wtorek) Co potrafi czterolatek?- rozwijanie pamięci słuchowej dzieci na podstawie wiersza – zabawy słowem. Tego dnia sprawdzimy jak dużo już potrafimy czyli tor zadań gimnastycznych, zdobycie odznaki Sprytnego Czterolatka 🙂 Kształtowanie sprawności ruchowej oraz orientacji w schemacie własnego ciała.

09.10 (środa) W co się ubiorę na spacer?- zajęcia plastyczne, wykonanie plakatu przedstawiającego poprawne i adekwatne do pogody stylizacje jesienne, rozwijanie sprawności manualnych oraz współpracy. Kształtowanie umiejętności łączeni przyczyny ze skutkiem.

10.10 (czwartek) Do czego służą moje ząbki?- w tym dniu wykonamy eksperyment sprawdzający jaki wpływ mają kwasy na nasze zęby (jajko w roli głównej). Prezentacja prawidłowej techniki mycia zębów, wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej. Wesoła praca plastyczna z użyciem pasty do zębów.

11.10 (piątek) Dlaczego chodzę do lekarza?- czyli burza mózgów w grupie Motylków. W tym dniu zastanowimy się dlaczego warto dbać o zdrowie, zapoznanie dzieci z pracą lekarza i pielęgniarki- warsztaty dramowe ułatwiające oswajanie lęku związanego z wizytą u lekarza, ćwiczenia na postawie Księgi Emocji.

 

III. Jesienią w parku i w lesie.

14.10 (poniedziałek) Jesienna wycieczka w okolice przedszkolajeśli pogoda pozwoli udamy się tego dnia na wycieczkę w okolicę przedszkola by sprawdzić co zmienia się wokół nas jesienią. Wspieranie aktywności dzieci oraz umiejętności wnioskowania. Tworzenie bukietów z liści. Prosimy o odpowiedni ubiór. Wyjście z przedszkola o godz. 10.00.

15.10 (wtorek) Jesienne drzewa- kształtowanie umiejętności opisu wyglądu drzew na podstawie plansz poglądowych. Zapoznanie dzieci z podstawowym podziałem drzew w Polsce. Warsztaty plastyczne, rozwijanie kreatywności twórczej z wykorzystaniem jesiennych liści zebranych na spacerze oraz farb, techniki łączone.

16.10 (środa) Dlaczego jesień jest kolorowa?- zabawy integracyjne, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej. Wykonanie jesiennego bąka, praca plastyczno – techniczna. Zabawy kolorami, uwrażliwienie dzieci na piękno barw w przyrodnie, wprowadzenie podziału na barwy podstawowe i pochodne.

17.10 (czwartek) Kto to jest artysta?- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, wykonanie makiety z materiałów przyrodniczych – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnych, ekspresji twórczej oraz współdziałania w zespole. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów na podstawie kilku cech.

18.10 (piątek) Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? – W tym dniu postaramy się dowiedzieć w jaki sposób i dlaczego zwierzęta przygotowują się do zimy? Czy ludzie też tak robią?- burza mózgów w grupie Motylków. Zajęcia z profilaktyki logopedycznej, ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego oraz usprawnianie narządów mowy (języka, warg, podniebienia).

 

IV. Zabawy na jesienne wieczory

21.10 (poniedziałek) Czym można malować? – Czyli malowanie ziemniakami i marchewkami. Rozwijanie kreatywności dzieci przez tworzenie obrazu z pieczątek. Prosimy o przyniesienie 2 ziemniaków i 1 marchewki dla każdego Motylka. Doskonalenie klasyfikacji obiektów na podstawie kilku cech. Porównywanie zbiorów z użyciem określeń: mało, dużo, tyle samo.

22.10 (wtorek) Kto ze mną zatańczy? – warsztaty taneczne, rozwijanie zdolności improwizacyjnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowej. Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami tańców, rozbudzanie zainteresowań sztuką. Rozwijanie umiejętności tańca w różnych zespołach: para, w kole itp. Konkurs na najlepszą parę taneczną.

23.10 (środa) Teatrzyk Skrzat „Jak Marysia mała słonko złapać chciała” godz. 9:00.Zabawy logopedyczne z cyklu gimnastyka buzi i języka –Jesienna pogoda

24.10 (czwartek) Jak zachować się w kinie? – doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i wypowiedzi na określony temat poprzez prace z tekstem Juliusza Wasilewskiego „Krowa w kinie”. Zabawy parateatralne, pobudzanie działań artystycznych. Przeliczanie obiektów za pomocą łączenia w pary, zajęcia matematyczne.

25.10 (piątek) Bawimy się w teatr – zabawy pantomimiczne, wyrabianie odwagi i śmiałości podczas występów na forum grupy. Grupowa recytacja wiersza, ćwiczenia logopedyczne, wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych. W tym dniu urządzimy w naszej sali teatr z podziałem na aktorów, wykonamy również proste rekwizyty, zajęcia plastyczne.

 

V. Jesienna pogoda

28.10 (poniedziałek) Dlaczego dni są coraz krótsze? – doskonalenie umiejętności zapamiętywania informacji za pomocą mnemotechnik. Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5. Postaramy się również znaleźć odpowiedź jak to się dzieje, że latem dni są długie a zimą krótkie. Stworzymy plan aktywności na jesienne popołudnia.

29.10 (wtorek) Co robić gdy pada deszcz? – w tym dniu wykonamy mydełka własnej produkcji. Prosimy o przyniesienie zasuszonych płatków kwiatów, ziarenek kawy lub innych rzeczy, które będziemy mogli umieścić w naszych mydełkach. Rozwijanie samodzielności i kreatywności – warsztaty mydlane.

30.10 (środa) Deszcz i deszcz! – zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie, zabawy dydaktyczne, tworzenie inscenizacji do wybranych deszczowych piosenek, kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej oraz ekspresji ruchowej. Wesoła kropelka – warsztaty plastyczne, ozdabianie sylwety kropelki wybranymi materiałami plastycznymi.

31.10 (czwartek) Warsztaty Biblioteczne- czyli wycieczka do Biblioteki. Jeśli pogoda pozwoli udamy się w tym dniu do pobliskiej Biblioteki na warsztaty pt. „Książki i ja”. Prosimy o odpowiedni ubiór. Wyjście z przedszkola o godz.9.15.

01.11 (piątek) Jaka jest dziś pogoda? – obserwacje przyrodnicze, samodzielne próby dokonywania oceny sytuacji pogodowej. Wspólnie wykonamy kalendarz pogodowy, który pozostanie w naszej sali. Samodzielne ozdabianie symboli pogodowych, zajęcia plastyczne, techniki łączone. Kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji na podstawie gry planszowej, połączone z jej wykonaniem.