Przedszkole – Motylki

Marzec

 

I. TYDZIEŃ- W marcu jak w garncu !

 

02.03 (poniedziałek) KTO JUŻ SIĘ OBUDZIŁ? –praca z tekstem literackim „W lesie”, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Gra dydaktyczna „Kto już się obudził?”- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. Zajęcia z profilaktyki logopedycznej, usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

03.03 (wtorek) WYMYŚLAMY NOWE SŁOWA – czyli zabawa dydaktyczna „Buka”, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Rozbudzanie wyobraźni i fantazji dzieci podczas tworzenia nowych słów. Zajęcia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności rysowania oburącz, rozwijanie sprawności manualnych.

04.03 (środa) POKAZ MODY WIOSENNEJ – w tym dniu odbędzie się w naszej grupie pokaz wiosennej mody. Prosimy o przygotowanie wybranych stylizacji w domu oraz dostarczenie ich do przedszkola, tak abyśmy mogli założyć je na czas zajęć. Dla odważnych przewidziano atrakcyjne nagrody !!! 🙂 Wzmacnianie u dzieci poczucia pewności siebie, przełamywanie nieśmiałości. Doskonalenie umiejętności nazywania części garderoby.

05.03 (czwartek) JAKA JEST DZIŚ POGODA? – zestaw zabaw integracyjnych. Doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni. „Burza mózgów” w grupie Motylków na temat aktualnej pogody na podstawie obserwacji własnych oraz utworu literackiego „Prognoza pogody”. Kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji. W tym dniu wykonamy także osobisty kalendarz pogodowy- warsztaty plastyczne. Wspomaganie prawidłowego rozwoju motoryki małej.

06.03 (piątek) GDZIE PODZIAŁ SIĘ DESZCZ?– czyli budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie oraz jej roli w codziennym życiu. W tym dniu wykonamy eksperyment ukazujący proces obiegu wody w przyrodzie z użyciem lupy. Zajęcia matematyczne „Deszczowe chmurki”, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 i więcej a także posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi.

 

 

II. TYDZIEŃ – Porządki w garderobie!

 

09.03 (poniedziałek) JAKIE PRACE WYKONUJEMY W OGRODZIE PO ZIMIE? – poszerzanie wiedzy dzieci na temat wiosennych porządków w domu i w ogrodzie. Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie. Wykonanie labiryntu „czyścioszka”- zajęcia grafomotoryczne. W tym dniu założymy także uprawę fasoli w naszej sali. Prosimy o przyniesienie fasoli, gazy oraz małego słoika (np. po dżemie).

10.03 (wtorek) WIOSENNE KWIATY – zapoznanie dzieci z pierwszymi wiosennymi kwiatami. Wspomaganie małej motoryki oraz umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Globalne czytanie wybranych wyrazów. „Wiosenne kwiaty”- warsztaty plastyczne, wykonanie tulipanów, techniki łączone. W tym dniu odbędą się również warsztaty pokazowe- „Tworzenia Slime- ów”. Warsztaty płatne 20 zł . Opłatę dokonujemy w biurze najpóźniej do 9.03 .

11.03 (środa) CO ZASIEJEMY, A CO POSADZIMY? – próba odpowiedzi na pytanie na podstawie rozmów oraz zabawy dydaktycznej „Jak to?”. Zapoznanie dzieci z etapami rozwoju roślin. Rozwijanie postawy proekologicznej. Wspólne zasianie kwitów w doniczkach. Przygotowanie tabliczek do oznaczania kwiatów w doniczkach. Wdrażanie do umiejętności dzielenia pracy w grupach.

12.03 (czwartek) KTO MIESZKA W TYM JAJKU?– czyli eksperymenty z jajkami. Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej. Wspólne układanie historyjki obrazkowej- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków. „Pipipi, klekle, kokoko”, rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Zajęcia plastyczne „Kolorowy ptak”- ozdabianie sylwety ptaka kolorowymi piórami. Rozbudzanie poczucia estetyki.

 13.03 (piątek) GDZIE JEST WIOSNA? –jeśli pogoda pozwoli udamy się w tym dniu na dłuższy spacer w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny.

 

III. TYDZIEŃ – Witaj wiosno!

 

16.03 (poniedziałek) JAKA JEST WIOSNA? – Teatrzyk Skrzat, godz. 9.00. „Przygody drwala Bartłomieja”. „Słońce czy deszcz?”- zestaw zabaw orientacyjno- porządkowych. Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał słowny. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów na podstawie 3 cech.

17.03 (wtorek) ZAPRASZAMY DO NAS PTASZKI- czyli wiosenny turniej sportowy w grupie Motylków. Zestaw zabaw ruchowych, rozwijanie umiejętności utrzymania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż. „Ptak nijak”- zajęcia umuzykalniające, rozwijanie drobnych ruchów mięśni dłoni i wyobraźni muzycznej. Zajęcia matematyczne- kształtowanie umiejętności porównywania zbiorów.

18.03 (środa) JA NIE CHORUJE!- czyli rozprawy na temat sposobów zapobiegania chorobom na podstawie doświadczeń dzieci oraz opowiadania „Jak choruje Elemelek?”. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. „Ruch to zdrowie”- Zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych z plastikową butelką. Prosimy o przyniesienie 1 plastikowej, dużej butelki. „Rakieta zdrowia”- warsztaty plastyczno- techniczne, wykonanie rakiety z użyciem plastikowej butelki.

19.03 (czwartek) GDZIE ZNAJDĘ KWIATY?- opowieść ruchowa w roli głównej. Kształtowanie wyobraźni dzieci. Rozmowa na temat motywu kwiatów w sztuce, improwizacje taneczne do utworu Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów”. Wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej. „Barwne obrazy”- warsztaty plastyczne z użyciem farb.

20.03(piątek) BAL NA POWITANIE WIOSNY! – czyli zabawy taneczne w grupie Motylków. Będzie nam bardzo miło jeśli w tym dniu dzieci założą kolorowe akcenty garderoby w wiosennych kolorach. Warsztaty taneczne, przełamywanie nieśmiałości i kreowanie odwagi. Wykonanie „Korony wiosny”- zajęcia plastyczne.

 

 IV. TYDZIEŃ – Zwierzęta na wiejskim podwórku!

 

23.03 (poniedziałek) JAK WYGLĄDA WIEŚ?- rozmowa na temat wyglądu wsi na podstawie ilustracji. Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz klasyfikowania obiektów. Wspólne wykonanie „Encyklopedii zwierząt wiejskich”- zajęcia techniczno- plastyczne. Doskonalenie umiejętności łączenia elementów w całość oraz w pary, a także w wybrane podzespoły matematyczne.

24.03 (wtorek) GDZIE MIESZKA KROWA, KOŃ, ŚWINIA, KURA?- Układanie historyjek obrazkowych- rozwijanie u dzieci logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo- skutkowego. Zabawy dydaktyczne, kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Składanie modelu przestrzennego konia i stajni- zajęcia plastyczne. „K jak kura”- kształtowanie umiejętności analizy głoskowej.

25.03 (środa) CZYJE TO JAJKO?- rozmowa na temat wielkości i pochodzenia jajek na podstawie filmu edukacyjnego „Jajko, jajeczko”. Rozwijanie procesów spostrzegania. „Pasta jajeczne”- wspólne wykonanie pasty jajecznej, warsztaty kulinarne. Wyrabianie nawyku kulturalnego przygotowania i spożywania posiłków.

26.03 (czwartek) SER MAŁY I DUŻY- układanie planu opowiadania za pomocą ilustracji. Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki. „Czyj to głos?”, zagadki słuchowe, rozpoznawanie zwierząt na podstawie wybranych dźwięków. Rozwijanie spostrzegawczości oraz pamięci słuchowej.

27.03 (piątek) PODWÓRKOWA ORKIESTRA – czyli zabawy w naśladowanie głosów zwierząt gospodarskich. Rozwijanie aparatu mowy. Globalne czytanie wybranych wyrazów. „Domek dla zwierząt”- wykonanie labiryntu dwuetapowego, kształtowanie umiejętności poprawnego chwytu narzędzi kreślarskich.

 

V. TYDZIEŃ – Praca rolnika!

 

30.03 (poniedziałek) Z WIZYTĄ U BABCI I DZIADKA NA WSI- rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt gospodarskich. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi. Dobieranie pożywienia do wybranych gatunków i rodzajów zwierząt, zabawa dydaktyczna. „Jarzynowy wóz”- nauka piosenki. Doskonalenie pamięci słuchowej.

31.03 (wtorek) SIEJEMY RZEŻUCHĘ!- w tym dniu wspólnie posiejemy rzeżuchę. Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwojowego roślin. Prosimy o przyniesienie nasion rzeżuchy. Zajęcia matematyczne z użyciem figur geometrycznych. Tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych. Przeliczanie w dowolnym zakresie.