Przedszkole – Zajączki

zająceeeee

Maj

 

KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL

04.05 (wtorek) CHCEMY DUŻO WIEDZIEĆ – zabawa rytmiczna z elementami orientacji w kierunkach w przestrzeni. Rozmowa o wiedzy na podstawie opowiadania „Leśna wyprawa” połączona z zabawami językowymi. Zabawy matematyczne z elementem czytania. Zabawa dydaktyczna polegająca na układaniu zdań z rozsypanki wyrazowej o różnym stopniu trudności.

05.05 (środa) KSIĘGARNIA – zagadki na temat książek. Zabawy słuchowo- wzrokowe oraz ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchową. Rozmowy na temat ilustracji. Wspólna zabawa tematyczna doskonaląca umiejętność posługiwania się pieniędzmi. Zabawa plastyczna polegająca na stworzeniu witryny księgarni.

06.05 (czwartek) KUPUJEMY KSIĄŻKI – wspólne zabawy ruchowe przy muzyce. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność rozwiązywania zadań z tekstem. Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy z kodowaniem – odwzorowywanie kształtów z wykorzystaniem osi symetrii w poziomie. Zapoznanie z wierszem „Skarga książki” – nauka wiersza na pamięć.

07.05 (piątek) W BIBLIOTECE – zabawy słuchowe z elementem liczenia. Zapoznanie dzieci z piosenką „O książkach” – rozmowy na temat treści utworu; zabawy rytmiczno- ruchowe; tworzenie akompaniamentu do piosenki. Ćwiczenia grafomotoryczne. Praca konstrukcyjno- plastyczna polegająca na stworzeniu „Książkowego cudaka”. 

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

10.05 (poniedziałek) LEGENDY Z RÓŻNYCH STRON – zabawy na koncentrację. Zapoznanie dzieci z legendą „Kwiat paproci” – rozmowa oraz porządkowanie zdarzeń na podstawie wysłuchanego tekstu. Zabawa słownikowa polegająca na wspólnym budowaniu pojęcia „legenda”. Zabawy w różnicowaniu prawdy i fikcji w u słyszanych tekstach. Zabawa dramowa doskonaląca umiejętność wyrażania emocji za pomocą mimiki. Nauka piosenki „Łukasz” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo – słuchowe.

11.05 (wtorek) BOHATEROWIE BAŚNI – rozmowy na temat upodobań czytelniczych dzieci. Rozwiązywanie zagadek na temat ulubionych baśniowych postaci. Zabawa ruchowa z elementem skoku. Wprowadzenie litery Ł, ł – analiza słuchowa wyrazów, ćwiczenia w czytaniu. Zabawa plastyczna polegająca na stworzeniu portretu pisarza. Wspólna zabaw językowa polegająca na wymyślaniu opowiadania.

12.05 (środa) NASZE ULUBIONE BAŚNIE I BAJKI – zabawy rytmiczno- ruchowe polegające na ilustrowaniu rytmu melodii ruchem. Oglądanie książek przyniesionych przez dzieci – rozmowy na temat ulubionych baśni i bajek. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania. Zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki. Zabawa w korektora polegająca na wyszukiwaniu błędu w wyrazach oraz zdaniach.

13.05 (czwartek) KSIĄŻKA – CZY TYLKO PAPIEROWA? – zabawy ruchowe do poznanych wcześnie piosenek. Zabawa wzrokowa polegajaca na uzupełnianiu wyrazów brakującymi literami. Wspólne tworzenie bajkowej orkiestry. Słuchanie bajki muzycznej – rozmowy na temat różnic pomiędzy bajką muzyczną a bajką znajdującą się w książce. Ćwiczenia w czytaniu oraz ćwiczenia w dodawaniu.

14.05 (piątek) TWORZYMY KSIĄŻKĘ – działalność dzieci polegająca na stworzeniu własnej książki obrazkowej lub obrazkowo- tekstowej. Projektowanie okładki książki z dostępnych materiałów. Ćwiczenia wzrokowe polegające na odszukiwaniu liter w tekście oraz czytaniu. Zajączkowe warsztaty czerpania papieru. 

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

17.05 (poniedziałek) RODZINA ŁĄCZY POKOLENIA – zabawy integrujące grupę. Zapoznanie dzieci z układem tanecznym do utworu „King of the fairies”. Rozmowa o rodzinie na podstawie opowiadania „Przybij piątkę”. Kształtowanie pojęcia rodzina , określanie ról poszczególnych członków rodziny. Czytania w czytaniu. Zabawy grafomotoryczne. Nauka piosenki Halina – ćwiczenia ruchowo- słuchowe.

18.05 (wtorek) RODZINNE HISTORIE – zabawa słowotwórcza oraz zabawa językowa polegająca na układaniu zdań na temat swoich rodzin. Wprowadzenie litery H, h – ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia wzrokowe, ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów. Praca plastyczna polegająca na rysowaniu komiksu. Wspólne zabawy ruchowe.

19.05 (środa) UPOMINKI DLA MAMY I TATY – rozmowa na podstawie wiersza „Narysuję…”. Praca konstrukcyjno- plastyczna. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność szacowania oraz porównywania zbiorów. Zabawy taneczne.

20.05 (czwartek) NIESPODZIANKA – tego dnia będziemy przygotowywać niespodziankę dla rodziców.

21.05 (piątek) CO ROBI TATA? CO ROBI MAMA? – zabawy rytmiczne polegające na różnicowaniu metrum dwu- i trójdzielnego. Zagadki na temat zawodów jakie wykonują dorośli. Ćwiczenia w czytaniu. Zabawy ruchowe kształtujące zaufanie do drugiej osoby. Zabawy z kodowaniem oraz odwzorowywaniem układu figur. 

JA I MOI BLISCY

24.05 (poniedziałek) DOM TO MY – zagadki słowne – rozwiązywanie oraz tworzenie własnych. Zabawy doskonalące orientację w przestrzeni. Rozmowa na podstawie opowiadania „Dobra to chatka gdzie mieszka matka”. Zabawa parateatralna polegająca na ilustrowaniu tekstu ruchem. Zabawy językowe – wspólne tworzenie mapy myśli i skojarzeń. Zabawy z liczeniem dźwięków – ćwiczenia w dodawaniu.

25.05 (wtorek) KAŻDY JEST WAŻNY – wspólne zabawy ruchowe. Rozmowa z dziećmi na temat praw i obowiązków. Zabawa plastyczna połączona z prezentacją swojej pracy. Zabawa doskonaląca logiczne myślenie oraz spostrzegawczość wzrokową. Zabawy z czytaniem – układanie wyrazów kończonych zdanie, tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej.

26.05 (środa) SPĘDZAMY RAZEM CZAS – wspólne zabawy z chustą animacyjną. Rozmowa na podstawie wiersza „Pomocnicy”. Kalambury rysunkowe. Ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia syntezy słuchowej. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wspólna gra w klasy.

27.05 (czwartek) RODZINA BLISKA I DALEKA – zabawy manualne. Wspólne zabawy muzyczno- ruchowe do piosenki „W tańcu najweselej”. Nauka tekstu piosenki. Tworzenie własnego drzewa genealogicznego. Rozmowy na temat ilustracji, wyszukiwanie różnic na obrazkach. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

28.05 (piątek) ZAJĄCZKOWY PIKNIK W PARKU LOTNIKÓW – jeśli pogoda nam pozwoli tego dnia wybierzemy się na wycieczkę do parku lotników aby zorganizować sobie wspólny piknik