Przedszkole – Zajączki

zająceeeee

WRZESIEŃ

 

W PRZEDSZKOLU

 

01.09 (wtorek) WITAMY PRZEDSZKOLE – zabawy integracyjne. Zapoznanie dzieci z nowymi podręcznikami i zeszytami ćwiczeń. Rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania „Lumenki”. Praca plastyczna polegająca na wspólnym wykonaniu Lumenka. Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania globalnego. Zabawa sensoryczna ćwicząca wrażliwość słuchową.

02.09 (środa) USTALAMY ZASADY – zabawa językowa doskonaląca umiejętność budowania zdań oraz tworzenia modelu zdania. Zabawa słuchowa ćwicząca wyróżnianie głosek w nagłosie. Wspólne tworzenie „Kodeksu dobrych manier”. Praca z kartą pracy – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; różnicowanie o, a, i, u. Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy z elementem dramy. Zabawa rytmiczna utrwalająca „magiczne słowa”

03.09 (czwartek) BAWIMY SIĘ RAZEM – zabawa matematyczna kształtująca orientację w schemacie ciała. Kalambury z emocjami – zabawa polegająca na odczytywaniu emocji na podstawie: mimiki/gestów/ilustracji. Zabawa z kodowaniem. Wspólne zabawy ruchowe przy muzyce oraz zabawy doskonalące orientację w przestrzeni.

04.09 (piątek) POZNAJEMY SIEBIE – zabawy przy piosence „Planeta dzieci”. Aktywne słuchanie muzyki, zabawy rytmiczno-ruchowe; gra na instrumentach. Praca z kartą pracy – czytanie globalne, podawanie nazw części ciała. Zabawa słuchowa doskonaląca umiejętność głoskowania. Wspólne zabawy integrujące grupę.

 

NASZE PRZEDSZKOLE

 

07.09 (poniedziałek) DOBRE MANIERY – rozmowa o dobrych manierach na podstawie wiersza „Kwoka”. Zabawa taneczna integrująca grupę. Ćwiczenia doskonalące umiejętność wypowiadania się na temat ilustracji, czytania globalnego wyrazów, kreślenia linii prostych i ukośnych. Zabawy ruchowe z rytmem oraz elementami liczenia. Wspólne tworzenie plakatu pt. „Słowa pomagają”.

08.09 (wtorek) LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLE – zabawa językowa polegająca na tworzeniu nowych słów oraz szukaniu słów w innych. Zabawa plastyczna – kolaż z kolorowych gazet „Dlaczego lubimy przedszkole?”. Praca z kartą pracy – różnicowanie głosek s, z; odtwarzanie układu figur. Zabawa słuchowa z elementami przeliczania. Zabawa konstrukcyjna polegająca na stworzeniu wesołego przedszkola.

Bardzo proszę aby tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola pudełka po: kartonowe pudełeczka np. po herbacie, lekach itp.

09.09 (środa) W PRZEDSZKOLU JEST NAS WIELU – zabawy na orientację w schemacie ciała. Zabawy taneczne do poznanych piosenek. Ćwiczenia doskonalące umiejętność wypowiadania się na temat ilustracji, odszukiwania wskazanych elementów oraz podawanie głosek w nagłosie. Ćwiczenia na spostrzegawczość i odwzorowywanie linii. Zabawa sensoryczna oraz ruchowo- rytmiczna.

10.09 (czwartek) ZABAWY Z NASZĄ CIOCIĄ – Zabawy gimnastyczne rozwijające sprawność motoryczną, umiejętność rzutu do celu i współpracy w grupie. Zabawy przy muzyce – rytmiczne, śpiew, ruch przy muzyce. Wspólne tworzenie piasku kinetycznego i zabawa nim. Zabawa słuchowa połączona z liczeniem. Ćwiczenia grafomotoryczne.

11.09 (piątek) NASZ PLAC ZABAW – zabawa plastyczno-konstrukcyjna – konstruowanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw z pasków kartonu. Ćwiczenia doskonalące orientację w przestrzeni. Wspólne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Nauka wiersza pt. „Felek” na pamięć.

 

JESTEM BEZPIECZNY

 

14.09 (poniedziałek) JESTEŚMY ODWAŻNI – rozmowa o odwadze na podstawie opowiadania. „Odwaga”. Ćwiczenia doskonalące umiejętność wypowiadania się na temat ilustracji, odnajdywania i przeliczania elementów. Kącik Dobrego Startu: nauka piosenki „Ola”, zabawy z głoską „o”, ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe. Działania plastyczne przy użyciu farb.

15.09 (wtorek) ZNAKI WOKÓŁ NAS – zabawa językowa poszerzająca wiedzę o zmysłach. Wprowadzenie głoski „o”- słuchowe różnicowanie głoski o, utrwalanie kształtu litery o, O. Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę na temat znaków drogowych. Zabawy ruchowe oraz orientacyjno- porządkowe. Kącik Dobrego Startu – ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe, ozdabianie kształtu litery

o, O, pisanie po śladzie.16.09 (środa) ZASADY NA CHODNIKU I ULICY – zabawy matematyczne – przekształcanie rytmu graficznego na ruch i odwrotnie.

Zagadki drogowe. Utrwalanie pojęć: w prawo, w lewo – ćwiczenie percepcji wzrokowej. Utrwalanie wyglądu figur geometrycznych, odczytywanie kodu, przeliczanie, odzwierciedlanie liczby za pomocą liczmanów. Zabawy w rozpoznawaniu, podawaniu nazw i przeliczaniu znaków drogowych. Zabawa z kodowaniem. Poruszanie się po planszy z wykorzystaniem kierunków. Zabawa plastyczna – malowanie pastelami.

17.09 (czwartek) ZAWÓD – POLICJANT – osłuchanie z piosenką „Zawody”. Aktywne słuchanie muzyki. Zabawa ruchowo-rytmiczna. Instrumentacja piosenki. Rozmowa o pracy policjanta, składanie obrazka z części. Ćwiczenia przygotowujące do czytania, odczytywanie litery o zgodnie z instrukcją, utrwalenie kształtu litery o, O. Zabawa ruchowo naśladowcza – utrwalająca kształty figur geometrycznych.

18.09 (piątek) KODEKS BEZPIECZEŃSTWA – zabawa konstrukcyjno-plastyczna. Konstruowanie z kartonu. Rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza „Bądźmy bezpieczni”, układanie zdań. Praca z kartą pracy – klasyfikowanie i podawanie nazw figur geometrycznych, rysowanie figur. Zabawy rytmiczno-ruchowe. Utrwalanie rytmu dwudzielnego. Kolorowy baczek – zabawa badawcza.

 

POMOCNA DŁOŃ

21.09 (poniedziałek) ODWAŻNI STRAŻACY – utrwalenie piosenki „Zawody” połączone z zabawą rytmiczną. Wspólne zabawy w kole. Rozmowa o odwadze cywilnej na podstawie wiersza „Ja nie boję się niczego”. Kącik Dobrego Startu: nauka piosenki „Agnieszka”, litera A” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe, wspólne tworzenie opowiadania zawierającego jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się literą A. Praca plastyczna wykonywana kredkami świecowymi.

22.09 (wtorek) BĘDZIEMY RATOWNIKAMI – zabawa językowa mająca na celu stworzenie pojęcia „ratownik”. Wprowadzenie głoski a – słuchowe różnicowanie głoski a i utrwalenie litery A, a. Zabawy ruchowo- słuchowe. Wielozmysłowe poznawanie kształtu litery A oraz niegraficzne odtwarzanie wzoru. Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową.

23.09 (środa) WZYWAMY POMOC – utrwalenie piosenki „Zawody” z wykorzystaniem gesto-dźwięków. Zabawa słuchowa mająca na celu utrwalenie głosek i liter. zabawy matematyczne. Układanie rytmów z figur geometrycznych. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi. Zabawy dramowe przedstawiające sposoby zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Praca z kartą pracy polegająca na: odszukiwaniu ciągów liczb, rozpoznawaniu figur geometrycznych, kolorowaniu obrazka zgodnie z kodem, liczeniu figur. Nauka rymowanki „Numery alarmowe”.

24.09 (czwartek) RATOWNICY NA CZTERECH ŁAPACH – utrwalenie rymowanki poznanej dzień wcześniej. Rozmowa z dziećmi o znaczeniu psów w pracy służb ratunkowych. Wprowadzenie tańca, . „Doudlebska polka”, zapoznanie ze strukturą utworu. Praca z kartą pracy – czytanie globalne wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne. zabawa plastyczno-konstrukcyjna polegająca na stworzeniu psa z rolek po papierze toaletowym. Zabawy sensoryczne.

Bardzo proszę aby tego dnia każde dziecko przyniosło do przedszkola dwie rolki po papierze toaletowym.

 

25.09 (piątek) BEZPIECZNE ZABAWY – zabawa dramowa – wyzwalanie emocji i rozmawianie o nich oraz aktywizowanie dzieci skrytych. Rozmowy na temat bezpiecznych zabaw połączone z pracą plastyczną wykonywaną dowolną techniką malarską. Zabawy orientacyjno- porządkowe. Rozmowy na temat bezpieczeństwa na ulicy połączone z ćwiczeniami słuchu fonemowego. Zabawa badawcza – „skrzyżowania i pętle”.