Przedszkole – Zajączki

zająceeeee

Październik

 

 

TYDZIEŃ I

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 

30.09 (poniedziałek) WYCIECZKA DO KINA „AGRAFKA” – zwiedzanie kina połączone z projekcją filmu „Basia”.

1.10 (wtorek) KIM JEST ARTYSTA? – zajęcia poszerzające wiedzę dzieci na temat artystycznych zawodów oraz doskonalące umiejętność logicznego myślenia. Ćwiczenia percepcji wzrokowej połączone z usprawnianiem zdolności grafomotorycznych dzieci.

2.10 (środa) MALARZ – zajęcia zapoznające dzieci z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa. Tego dnia zabawimy się w malarzy abstrakcyjnych i przy użyciu darów jesieni stworzymy piękne kolorowe obrazy.

3.10 (czwartek) W ŚWIECIE MUZYKI – zajęcia umuzykalniające zapoznające dzieci z różnymi rodzajami muzyki. Tego dnia dzięki rymowanej opowieści M. Rusina „Mały Chopin” dzieci poznają postać sławnego kompozytora Fryderyka Chopina.

4.10 (piątek) PISARZ, POETA – ZGADUJ – ZGADULA – rozmowy na temat pracy poety. Wprowadzenie litery „E”,”e”. Ćwiczenia słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej ora doskonalenie zdolności grafomotorycznych.TYDZIEŃ II

DBAMY O ZDROWIE

7.10 (poniedziałek) SPOTKANIE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W RAMACH PROJEKTU „JESTEM TAKI JAK TY!” – zajęcia mające na celu przełamanie barier lęku i wstydu dzieci wobec osób niepełnosprawnych a także zapoznanie i „oswojenie” dzieci z tematem niepełnosprawności w sposób łagodny i odpowiedni dla ich wieku. Spotkanie odbędzie się z Natalią i Kubą – osobami niepełnosprawnymi, które przełamują bariery a swoją aktywnością na polu akademickim i zawodowym pokazują, że niepełnosprawność nie musi być czynnikiem wykluczenia. Towarzyszyć im będzie pedagog przedszkolny oraz wieloletni pracownik Fundacji Szansa dla Niewidomych. Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 (czas trwania spotkania: ok. 2h)

8.10 (wtorek) RUCH TO ZDROWIE – poszerzanie wiedzy dzieci na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z ruchem. Zajęcia plastyczne doskonaląca sprawność palców. Zabawy przy muzyce utrwalające kierunki: prawo- lewo.

9.10 (środa) DWIE SKARPETKI CZYLI PARA – zabawy fabularyzowane, ćwiczenia w segregowaniu i klasyfikowania. Zajęcia dydaktyczne na porównywanie zbirów i tworzenie zbiorów równolicznych. Zajęcia konstrukcyjne pobudzające kreatywność dzieci.

BARDZO PROSZĘ ABY TEGO DNIA KAŻDE DZIECKO PRZYNIOSŁO DO PRZEDSZKOLA SKARPETKI (PARĘ) DO ZNISZCZENIA ORAZ KOLOROWE WŁÓCZKI.

10.10 (czwartek) BAKTERIE I WIRUSY – zajęcia dydaktyczne mające na celu wprowadzenie litery „I”, „i”. Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, doskonalenie percepcji wzrokowej. Słuchanie opowiadania „Zarazki” R. Piątkowskiej połączone z rozmową na temat środków higieny i profilaktyki chorób.

11.10 (piątek) MYDLARNIA – w tym dniu naszą salę zamienimy w pracownię mydełek. Podczas zajęć każdy Zajączek stworzy własne mydełko.

TYDZIEŃ III

JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

 

W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY ROZMAWIALI O DRZEWACH A CO ZA TYM IDZIE TAKŻE I DARACH JESIENI. BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE DO PRZEDSZKOLA: KASZTANÓW, ORZECHÓW, ŻOŁĘDZI, SZYSZEK. POSŁUŻĄ NA ONE PODCZAS ZABAW I ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

14.10 (poniedziałek) LEŚNE ZWIERZĘTA – Zabawy słowne połączone z czytaniem globalnym nazw zwierząt. Zajęcia matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania oraz wykonywania prostych działam matematycznych w dostępnym dla dzieci zakresie.

15.10 (wtorek) – JESIENNE LIŚCIE – jeśli pogoda na to pozwoli wybierzemy się na spacer po okolicy aby pozbierać jesienne liście, które posłużą nam do pracy plastycznej wykonywanej techniką frotażu. Zabawy dydaktyczne utrwalające nazwy drzew oraz doskonalące umiejętność dopasowywania do drzewa owoców i liści, które z niego pochodzą.

16.10 (środa) DLACZEGO LIŚCIE ZMIENIĄJĄ KOLOR? –rozmowy z dziećmi na temat opowiadania pt. „Opowiastka dla Szymka, czyli dlaczego drzewa jesienią zmieniają kolor liści”. Doświadczenie przybliżające dzieciom sposób w jaki liście pobierają wodę. Zabawa matematyczna doskonaląca u dzieci umiejętność współpracy i czekania na swoją kolej.

17.10 (czwartek) CZY WSZYSTKIE DRZEWA MAJĄ LIŚCIE? – zapoznanie dzieci z podziałem drzew na iglaste i liściaste połączone z ćwiczeniami grafomotorycznymi. Zajęcia muzyczne zapoznające dzieci z nowym utworem jesiennym. Zabawy ruchowo- naśladowcze z elementami dramy.

18.10 (piątek) JESIENNA SZTUKA – zajęcia plastyczne rozbudzające ekspresję twórczą dzieci. Zabawy matematyczno- słuchowe doskonalące umiejętności odtwarzania zasłyszanych dźwięków oraz przeliczania elementówTYDZIEŃ IV

DARY JESIENI

21.10 (poniedziałek) WARZYWA – ZDROWIE NA TALERZU – zajęcia edukacyjne kształtujące umiejętność nazywania i rozpoznawania części nadziemnych i podziemnych warzyw. Zajęcia kulinarne podczas których stworzymy jesienne surówki.

BARDZO PROSZĘ ABY TEGO DNIA W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DZIECI PRZYNIOSŁY TARKĘ DO WARZYW ORAZ JEDNO JESIENNE WARZYWO/OWOC (SELER – 1X, MARCHEWKA, POR 1X, JABŁKO, KAWAŁEK BIAŁEJ KAPUSTY – 1X, KAPUSTA KISZONA – 1X)

22.10 (wtorek) OWOCOWE SZALEŃSTWO – zapoznanie dzieci z cyklem powstawania owoców. Wprowadzenie litery „A” i „a”. Ćwiczenia doskonalące słuch fonemowy oraz umiejętności grafomotoryczne.

23.10 (środa) Teatrzyk Skrzat zaprasza na przedstawienie pt. Jak Marysia mała słonko złapać chciała. Start o godz. 9.00

24.10 (czwartek) JESIENE ZBIORY – zabawy doskonalące umiejętność określania liczby elementów, układania sekwencji, rytmów, wzorów. Ćwiczenia kształtujące sprawność ruchową oraz motorykę całego ciała. Zabawy ruchowe z elementami rzutu i toczenia.

25.10 (piątek) JAK ZATRZYMAĆ LATO W SŁOIKU? – zajęcia edukacyjne na temat warzyw i owoców – wspólne tworzenie mapy myśli połączone z ilustrowaniem skojarzeń piktogramami. Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną, percepcję wzrokową i logiczne myślenie. Zabawy masą solną uczące dzieci odmierzania płynów i produktów sypkich oraz wyrabiania powstałej masy.TYDZIEŃ V

WSPOMNIENIA

28.10 (poniedziałek) KTO JEST KIM W MOJEJ RODZINIE – rozmowa z dziećmi na temat członków ich rodzin. Rysowanie obrazu swojej rodziny, podpisywanie globalne członków najbliższej rodziny. Wprowadzenie litery „M” i „m”. Ćwiczenia spostrzegawczości, percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej.

29.10 (wtorek) ALBUM ZE ZDJECIAMI – rozmowy na temat wspomnień i sposobów ich utrwalenia. Tworzenie grupowego albumu zdjęć. Zabawy z chustą klanza.

BARDZO PROSZĘ ABY TEGO DNIA KAŻDY ZAJĄCZEK PRZYNIÓSŁ JEDNO SWOJE ZDJĘCIE (NP. PORTRETOWE). ZGROMADZONE ZDJĘCIA POSŁUŻĄ NAM DO STWORZENIA ALBUMU GRUPOWEGO.

30.10 (środa) JAK ŻYLI MOI DZIADKOWIE – zapoznanie dzieci z przedmiotami życia codziennego z których korzystali nasi dziadkowie i pradziadkowie. Gra w parach ucząca dzieci logicznego myślenia i radzenia sobie z przegraną. Ćwiczenia sprawności palców – tworzenie korali z słomek do picia. Blok zajęć o emocjach – tęsknota.

31.10 (czwartek) ŻYCIE CZŁOWIEKA – zadania polegające na układaniu elementów w odpowiedniej kolejności. Zapoznanie dzieci z okresami życia człowieka. Budowanie wrażliwości dzieci na osoby starsze. Zabawy z zakresu profilaktyki logopedycznej.

BARDZO PROSZĘ ABY TEGO DNIA DZIECI PRZYNIOSŁY DO PRZEDSZKOLA KOLOROWE GAZETY W KTÓRYCH BĘDZIEMY MOGLI ZNALEŹĆ ZDJĘCIA LUDZI W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA.ZAJĘCIA Z CERAMIKI BĘDĄ REALIZOWANE DNIA 11 I 18 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) O GODZINIE 15.15. Tematem zajęć będą jesienne talerze. Zainteresowanych proszę o wpłacenie 35 zł (cena za dwa spotkania)

w naszym biurze.