Przedszkole – Zajączki

zająceeeee

Marzec

 

W MARCU JAK W GARNCU

 

02.03 (poniedziałek) PRZYSŁOWIA – wspólne próby definiowania pojęcia przysłowie. Rozmowy w oparciu o wysłuchany tekst mające na celu wyjaśnienie sensu przysłowia: „Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta”. Przedstawienie dzieciom przysłów związanych z obowiązującym miesiącem. Praca przestrzenna doskonaląca umiejętność szeregowania elementów.

03.03 (wtorek) STUDNIA MĄDROŚCI – wprowadzenie litery W, w – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej. Zabawy badawcze z wodą ćwiczące umiejętność formułowania hipotez i ich weryfikowania za pomocą prostych doświadczeń. Zabawy matematyczne przy muzyce.

04.03 (środa) STROJE LUDOWE – prezentacja głównych polskich strojów ludowych. Zabawy w grupach polegające na opisywaniu strojów ludowych. Zajęcia umuzykalniające mające na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi krokami tańców ludowych. Blok zajęć o emocjach – złość.

05.03 (czwartek) SZTUKA LUDOWA – praca plastyczna w oparciu o wysłuchany wiersz: „Pyza na polskich dróżkach”. Zajęcia doskonalące umiejętności grafomotoryczne, percepcję wzrokową, kodowanie oraz dekodowanie. Doskonalenie motoryki małej po przez naukę przyszywania guzika.

06.03 (piątek) WIZYTA W CEPELI – jeśli pogoda nam pozwoli tego dnia wybierzemy się do sklepu Cepelix na Placu Centralnym aby obejrzeć sztukę ludową (przejazd tramwajem).

BARDZO PROSZĘ O PRZYPROWADZENIE DZIECI NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 9.00.

 

 

PORZĄDKI W OGRODZIE

 

09.03 (poniedziałek) OZNAKI WIOSNY – nauka piosenki o wiośnie. Zabawy przy muzyce mające na celu integrację grupy oraz doskonalące umiejętność współdziałania z rówieśnikami. Przypomnienie nazw kwiatów i zwierząt związanych z nadejściem wiosny. Zabawy doskonalące spostrzegawczość i pogłębiające wiedzę przyrodniczą.

10.03 (wtorek) WARSZTATY NAUKOWE –DUCKIE DECK – tego dnia podczas zajęć wraz ze specjalistami będziemy tworzyć slimy. Warsztaty płatne 20 zł . Opłatę dokonujemy w biurze najpóźniej do 9.03 .

11.03 (środa) ZAZIELENIŁO SIĘ – zajęcia plastyczne polegające na tworzeniu różnych odcieni koloru zielonego oraz praca w grupach polegająca na tworzeniu pracy zatytułowanej „zielony świat”. Zielone zagadki doskonalące umiejętność czytania globalnego. Przedszkolna hodowla –zasianie rzeżuchy.

12.03 (czwartek) DZIEŃ MATEMATYKI – tego dnia dzięki wielu zabawom i zdaniom Zajączki będą rozwijać swoje zdolności matematyczne.

13.03 (piątek) CEBULE I CEBULKI – poznanie warzyw cebulowych, szukanie różnic i podobieństw. Wprowadzenie litery C, c – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, ćwiczenie logicznego myślenia. Praca plastyczna przy wykorzystaniu cebuli.

BARDZO PROSZĘ ABY TEGO DNIA KAŻDY ZAJĄCZEK PRZYNIÓSŁ DO PRZEDSZKOLA DWIE CEBULE (JEDNA MOŻE BYĆ TROCHĘ WIĘKSZA).

 

WITAJ WIOSNO!

16.03 (poniedziałek) TEATRZYK „Przygody drwala Bartłomieja” godz. 9.00

17.03 (wtorek) WIOSNA – wprowadzenie litery G, g – doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, czytanie globalne, odróżnianie grafemów, doskonalenie zdolności grafomotorycznych. Wspólne zabawy z chustą animacyjną.

18.03 (środa) OD MOTYLA DO GĄSIENICY – zapoznanie dzieci z wierszem „Gąsienica- tajemnica”. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Omówienie cyklu życia motyla. Ćwiczenia w dekodowaniu i przeliczaniu. Blok zajęć o emocjach – radość.

19.03 (czwartek) POŻEGNANIE ZIMY – zajęcia kulinarne podczas których będziemy tworzyć smaczne i zdrowe lody. Przygotowanie sali na przybycie wiosny. Wspólne tworzenie dekoracji.

20.03 (piątek) BAL WIOSENNY – zabawy przy muzyce oraz wiosenne konkursy w sali Zajączkowej. Grupowa praca plastyczna polegająca na stworzeniu wiosennego drzewa. Wiosenny pokaz mody.

Bardzo proszę o przygotowanie wraz z dzieckiem stroju Pani Wiosny (dziewczynki) lub męża Pani Wiosny (chłopcy). W Sali stworzymy pokaz podczas, którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje stroje.WIOSENNE ŚWIĘTA

23.03 (poniedziałek) WIELKANOC ZA PASEM – Rozmowy na temat Wielkanocy inspirowane doświadczeniami dzieci. Zajęcia muzyczne rozwijające poczucie rytmu. Blok zajęć o emocjach – zadowolenie i niezadowolenie

24.03 (wtorek) ALE JAJA – zajęcia matematyczne doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania. Zabawa orientacyjno- porządkowa utrwalająca stosunki przestrzenne. Zabawy sensoryczne oraz praca plastyczna z użyciem ziaren.

25.03 (środa) PRZYGOTOWANIA – tworzenie ozdób świątecznych. Zabawy doskonalące kompetencje językowe. Wspólne zabawy ruchowe wykorzystujące elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

26.03 (czwartek) WIELKANOCNE ZWYCZAJE – słuchanie utworu R. Piątkowskiej „Śmingus dyngus” – rozmowy na temat zwyczaju oblewania się wodą i jego pochodzenia. Zabawy ruchowe z użyciem jajek

27.03 (piątek) WYCIECZKA do muzeum etnograficznego na warsztaty wielkanocne „Czas odnowy”. Cena uczestnictwa w warsztatach wynosi 10zł. Pieniążki zbieramy w naszym biurze najpóźniej do środy (25.03). Wyjście z przedszkola godz. 8.30 (przejazd tramwajem).