Przedszkole – Zajączki

zająceeeee

Luty

 

DBAM O ZDROWIE

01.02 (poniedziałek) DOBRE RADY DLA ZDROWIA – rozmowa na temat opowiadania „Jabłko”. Wspólne tworzenie plakatu „Dobre rady dla zdrowia”. Tworzenie dzienniczków aktywności. Wspólne zabawy ruchowe. Wypowiedzi na temat zdrowego stylu życia na podstawie ilustracji – rozwijanie mowy i myślenia, ćwiczenie spostrzegawczości. Kącik Dobrego Startu: nauka piosenki „Sławek”- ćwiczenia ruchowe i ruchowo- słuchowe.

02.02 (wtorek) ZIMOWE ZABAWY – zabawy integracyjne i paluszkowe. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie. Zagadki słowne. Wprowadzenie liter s, S – analiza i synteza słuchowo-wzrokowa sylab i wyrazów, wysłuchiwanie głoski s w nagłosie, wyszukiwanie wyrazów różniących się jedną literą, czytanie tekstu słowno-obrazkowego. Zabawa plastyczno- techniczna polegająca na stworzeniu zimowej kompozycji w słoiku.

BARDZO PROSZĘ ABY TEGO DNIA KAŻDE DZIECKO PRZYNIOSŁO JEDEN SŁOIK Z ZAKRĘTKĄ (WAŻNE ABY PO ZAKRĘCENIU SŁOIK BYŁ SZCZELNY). POJEMNOŚĆ SŁOIKA NAJLEPIEJ 500 ML.

03.02 (środa) DBAMY O HIGIENĘ – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie i podawanie nazw przyborów toaletowych. Czytanie globalne: mydło, płyn, pasta itp. Utrwalenie obrazu cyfry 6 – ćwiczenia grafomotoryczne; zabawy matematyczne. Pamięciowe opanowanie wiersza „Czyste ręce”. Zabawa logiczna „Zapytaj- zgadnij”.

04.02 (czwartek) TANIEC TO ZDROWIE – zabawy doskonalące umiejętność budowania wyrazów z sylab i liter. Ćwiczenia ogólnorozwojowe w oparciu o wiesz „Na aerobiku”. Zabawy rytmiczne z instrumentami perkusyjnymi połączone z zabawą taneczną – utrwalenie kroku walczyka. Ćwiczenia utrwalające obraz graficzny litery S – wyszukiwanie liter w tekście. Gra bingo matematyczne. Wspólne zabawy przy muzyce zaznajamiające dzieci z różnymi gatunkami muzycznymi.

05.02 (piątek) PIRAMIDA ZDROWIA – rozmowy na temat zdrowego stylu życia. Wspólne tworzenie piramidy zdrowia. Zabawy w czytaniu i pisaniu. Tworzenie zdrowego soku. Ćwiczenia doskonaląc spostrzegawczość wzrokową i ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawa badawcza – co przyciąga magnes?SIŁA PRZYRODY

08.02 (poniedziałek) SZANUJEMY ŚRODOWISKO – analiza dzienniczków aktywności. Rozmowa o ochronie przyrody na podstawie opowiadania „Żaby i nakrętki”. Zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność segregowania śmieci; poszerzenie słownictwa dzieci o wyrażenia: surowce wtórne, bioodpady. Ćwiczenia w czytaniu globalnym. Rozmowy kształtujące zachowania proekologiczne. Tworzenie plakatów ekologicznych – praca w małych zespołach.

09.02 (wtorek) ŻYJEMY NA ZIEMI – przegląd książek ukazujących różne ekosystemy na Ziemi, cuda natury, parki, krajobrazy mający na celu rozwijanie zainteresowań poznawczych. Zapoznanie z 4 żywiołami (ziemia, powietrze, woda i ogień), ich symboliką oraz dobrym i złym wpływem na środowisko i człowieka. Ćwiczenia w czytaniu globalnym. Rozmowy na temat niebezpieczeństw jakie zagrażają środowisku ze strony człowieka. Wspólne stworzenie „Kodeksu ekologa”. Zabawy ze śpiewem. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność porównywania zbiorów oraz posługiwania się znakami: <; >; =.

10.02 (środa) MINERAŁY – SKARBY ZIEMI – zabawy cyferkowe doskonalące umiejętności przeliczania. Zapoznanie dzieci z pojęciem Halit. Prezentacja na temat skarbów występujących na ziemi. Zapoznanie dzieci z pracą geologa. Działanie plastyczne polegające na stworzeniu halitowych kompozycji. Ćwiczenia grafomotoryczne.

11.02 (czwartek) WODA – KAPIE, PLUSKA, SZUMI – zabawa plastyczna doskonaląca umiejętność cięcia po linii falistej. Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie na podstawie opowiadania „Jedna srebrna kropla”. Ćwiczenie przypominające różne stany skupienia wody. Doświadczenie polegające na zamianie pary wodnej w kropelki wody. Ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, ćwiczenia grafomotoryczne. Osłuchanie z piosenką „Cztery żywioły” – wspólne zabawy przy muzyce.

12.02 (piątek) ZABAWA KARNAWAŁOWO- WALENTYNKOWA – tego dnia nasza sala zamieni się w salę balową. Będzie dużo tańca, wspólnych zabaw i śmiechu

BARDZO PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA TEN DZIEŃ PRZEBRAŃ DLA DZIECI.

DZIECI MOGĄ TAKŻE PRZYNIEŚĆ PRZYGOTOWANE W DOMU WALENTYNKI, KTÓRE BĘDĄ ROZDAWANE PODCZAS BALU.CZTERY ŻYWIOŁY

15.02 (poniedziałek) CZYSTE POWIETRZE WAŻNA SPRAWA – zabawy oddechowe. Zabawa dydaktyczna przedstawiająca pozytywne i negatywne skutki odziaływań powietrza – wiatru. Wspólne zabawy ruchowe. Zabawa dydaktyczna polegająca na tworzeniu rymowanek na temat sposobu dbania o czyste powietrze. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy z chustą animacyjną przy piosence „Obłoki na niebie”. Zabawy matematyczne.

16.02 (wtorek) WSZYSCY POTRZEBUJEMY POWIETRZA – wykonanie doświadczenia mającego na celu wyjaśnienie związku powietrza i ognia. Praca z wierszem „Piotruś i powietrze”. Taniec z chustkami. Rozmowy na temat tego kto potrzebuje powietrza- tlenu? Ćwiczenia w odczytywaniu haseł z diagramów i kodu obrazkowego. Zabawy doskonalące analizę i syntezę wzrokową. Rozmowa na temat elektrowni wiatrowych. Poznanie zastosowania wiatraków, poszerzanie słownictwa biernego o wyrażenia: elektrownia wiatrowa, odnawialne źródło energii. Wykonanie pracy plastycznej polegającej na stworzeniu wiatraka.

BARDZO PROSZĘ ABY TEGO DNIA KAŻDE DZIECKO PRZYNIOSŁO DO PRZEDSZKOLA PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ ROLKĘ PO RĘCZNIKU KUCHENNYM.17.02 (środa) OGIEŃ JEST POTRZEBNY – zabawy w kole ćwiczące szybką reakcję na sygnał słuchowy. Zabawa badawcza polegająca na poznaniu żywiołu ognia. Rozmowy na podstawie zdjęć rozwijające umiejętność budowania wielozdaniowych wypowiedzi. Zabawy matematyczne. Wspólne zabawy ruchowe. Ćwiczenia grafomotoryczne.

18.02 (czwartek) OSTROŻNIE Z OGNIEM – zabawa dydaktyczna pozwalająca zrozumieć zakaz zabaw ogniem. Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania. Rozmowa na podstawie ilustracji o pozytywnych i negatywnych zachowaniach w kontakcie z ogniem. Zagadki słuchowe – „jaka to melodia?”. Zabawy grafomotoryczne oraz matematyczne doskonalące umiejętność dodawania.

19.02 (piątek) ROBIMY WULKAN – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność: rozwiązywania zadań tekstowych oraz czytania. Oglądanie prezentacji przedstawiającej wulkany na Świecie. Praca z mapą. Zabawy ruchowe z chustami. Przeprowadzenie eksperymentu w małych zespołach połączone z omówieniem eksperymentu.

 

 

WIELKA WYPRAWA

22.02 (poniedziałek) ODKRYWCY TO MY – wspólne zabawy twórcze integrujące grupę. Rozmowa o odkrywaniu na podstawie opowiadania „Dziennik odkrywcy i skrzynia skarbów”. Zabawa dydaktyczna rozwijająca pomysłowość i inwencję twórczą. Zajęcia z globusem – poznanie wyglądu, odczytywanie nazw kontynentów, oceanów, niektórych nazw geograficznych. Kącik Dobrego Startu: nauka piosenki „Renata”- ćwiczenia ruchowe i ruchowo- słuchowe. Praca techniczna rozwijająca sprawność manualną, polegająca na stworzeniu pudełka skarbów.

23.02 (wtorek) POJAZDY WOKÓŁ NAS – zabawy oraz zagadki słuchowe. Wspólne zabawy ruchowe przy muzyce. Wprowadzenie litery r, R – ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej wyrazów; odczytywanie: sylab wyrazów, zdań; ćwiczenia pamięci wzrokowej. Zabawa plastyczna z wykorzystaniem plasteliny. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność klasyfikowania ze względu na określone cechy. Ćwiczenia grafomotoryczne.

24.02 (środa) POLECIMY W ŚWIAT – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność przeliczania. Zabawy ćwiczące analizę i syntezę wzrokową oraz rozwijające twórcze myślenie. Zabawa logiczna w podobieństwa i różnice. Utrwalenie obrazu graficznego cyfry 7 – ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijające logiczne myślenie. Zabawa z kodowaniem.

25.02 (czwartek) MORSKA WYPRAWA – zabawa matematyczna polegająca na tworzeniu kompozycji z figur geometrycznych. Rozmowy na podstawie opowiadania „Spotkanie na pełnym morzu”. Zabawy w kole przy muzyce. Zapoznanie z pojazdami poruszającymi się po wodzie oraz ich przeznaczeniem. Zabawy muzyczne polegające na przekładaniu rytmu dźwiękowego na ruch. Zabawy z literami.

26.02 (piątek) MAPA NASZEJ PODRÓŻY – zabawy matematyczne – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. Wycieczka po Polsce zapoznająca dzieci z charakterystycznymi miejscami naszego kraju. Zabawy ruchowe. Praca w małych zespołach polegająca na konstruowaniu gier planszowych. Zabawy utrwalające kierunki: prawo- lewo.