Żłobek – Oferta

Uśmiech, radość i szczęście dzieci jest dla nas najważniejsze ! Każdego dnia będziemy starały się, aby w żłobku panowała niezwykle ciepła i przyjazna atmosfera, gdzie każde dziecko będzie czuło się jak w domu , a czas rozłąki z rodzicami będzie mijał niezwykle szybko podczas zabaw z rówieśnikami.

 Żłobek  jest zarejestrowany pod numerem 7330.2.21.2014

Żłobek  jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00  do 17.00 

Wpisowe do żłobka wynosi 300 pln. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo corocznie przy zapisie dziecka. Opłata ta przeznaczana jest na: ubezpieczenie dziecka, materiały plastyczne, prezent na urodziny dzień dziecka i mikołaja , tort urodzinowy itp. 

 

Czesne (7.00 – 17.00)   wynosi miesięcznie 670 PLN

—–  czesne  od  września  2020 r wzrośnie  —-

( po odliczeniu  dotacji z UM )         (  duże zniżki dla rodzeństwa)

wyżywienie płatne  osobno  13 zł / dzień 

 

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków

do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 roku

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.